รับชมคลิปวิดีโอคลิปสั้น 1 นาที ในเมืองยอดนิยมในเอเชีย ที่ถ่ายภาพด้วยมุมมองทางอากาศ คลิปวิดีโอนี้จัดทำโดยเอ็กซ์พีเดีย จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเอเชีย

คลิปวิดีโอเอเชีย

คลิปวิดีโอบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย


ดูราคาโรงแรมบาหลี

ตั๋วเครื่องบินไปบาหลี

คู่มือท่องเที่ยวบาหลี

คลิปวิดีโอภูเก็ต ประเทศไทย


ดูราคาโรงแรมภูเก็ต

ตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ต

คู่มือท่องเที่ยวภูเก็ต

คลิปวิดีโอกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


ดูราคาโรงแรมกรุงเทพ

ตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพ

คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพ

คลิปวิดีโอฮ่องกง


ดูราคาโรงแรมฮ่องกง

ตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง

คู่มือท่องเที่ยวฮ่องกง

คลิปวิดีโอกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


ดูราคาโรงแรมกัวลาลัมเปอร์

ตั๋วเครื่องบินไปกัวลาลัมเปอร์

คู่มือท่องเที่ยวกัวลาลัมเปอร์

คลิปวิดีโอสิงคโปร์


ดูราคาโรงแรมสิงคโปร์

ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์

คู่มือท่องเที่ยวสิงคโปร์