หากเพื่อนๆ กำลังจะได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรก เอ็กซ์พีเดียอยากบอกกับเพื่อนๆ ทุกคนว่านอกจากพาสปอร์ตจะเป็นเอกสารการเดินทางที่สำคัญแล้ว บัตรประชาชนก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเช่นกันโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินในประเทศที่ต้องใช้บัตรประชาชนแสดงก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีบัตรประชาชนหายหรือลืมบัตรประชาชนก่อนการขึ้นเครื่องบินสามารถเกินขึ้นได้กับทุกๆ คน ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแล้วเราควรทำอย่างไรดี วันนี้เอ็กซ์พีเดียมีมาบอกกัน

ทำอย่างไรดี? ลืมบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบิน

info-IdentityCard-01


1

ใช้พาสปอร์ตแทนการลืมบัตรประชาชนได้

ลืมบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบิน-1.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

หากเพื่อนๆ ลืมบัตรประชาชนหรือทำบัตรประชาชนหายก่อนการขึ้นเครื่องบินเส้นทางการบินในประเทศก็สามารถใช้พาสปอร์ตแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องได้เลย

2

ใช้ใบขับขี่แทนการลืมบัตรประชาชนได้

ลืมบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบิน-2.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

ใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่มีข้อมูลครบถ้วนตามบัตรประชาชน ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถยนต์หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ก็สามารถใช้ได้ ดังนั้นหากเพื่อนๆ ลืมบัตรประชาชนหรือทำบัตรประชาชนหายก่อนการขึ้นเครื่องบินเส้นทางการบินในประเทศก็สามารถใช้ใบขับขี่ทดแทนได้เช่นกัน

3

ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรข้าราชการแทนการลืมบัตรประชาชนได้

ลืมบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบิน-3.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

หากเพื่อนๆ คนไหนยังเป็นนักศึกษาอยู่หรือเพื่อนๆ คนไหนที่ทำงานเป็นข้าราชการก็สามารถใช้บัตรเหล่านี้แสดงแทนได้ ทั้งนี้ต้องเป็นบัตรที่ไม่หมดอายุด้วยนะ

4

สำเนาบัตรประชาชน

ลืมบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบิน-4.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

หากเพื่อนๆ ลืมบัตรประชาชนไว้ที่บ้านก็สามารถให้คนทางบ้านถ่ายเอกสารแล้วแสกนส่งเข้าอีเมลล์เรา จากนั้นเราก็เอาไปปริ้นท์เพื่อแสดงได้เช่นกัน หรือใครที่บัตรประชาชนหายนานแล้วและยังไม่ได้ไปทำใหม่แต่มีสำเนาบัตรประชาชนไว้อยู่ก็สามารถนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องได้เลย

4

ใช้ใบแจ้งความแทนการลืมบัตรประชาชนได้

ลืมบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบิน-5.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

สำหรับเพื่อนๆ ที่ลืมบัตรประชาชน ทำบัตรประชาชนหาย หรือไม่มีเอกสารใดๆ ดังที่เรากล่าวมาข้างต้นติดตัวเลยแต่ต้องรีบเดินทางแล้วก็สามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจของสนามบิน ซึ่งเพื่อนๆ สามารถใช้ใบแจ้งความที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้แสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องบินได้เลยทั้งขาไปและขากลับ หากเพื่อนๆ เดินทางจากสนามบินดอนเมืองสามารถไปแจ้งได้ที่สน.ดอนเมือง บริเวณอาคาร 1 ประตู 8 หากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถไปแจ้งได้ที่สภ.สุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารราคา 20 บาท

และนี่ก็เป็น 5 วิธีขึ้นเครื่องบินในเส้นทางการบินในประเทศง่ายๆ กรณีที่เพื่อนๆ ลืมบัตรประชาชนหรือทำบัตรประชาชนหายนั่นเอง เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้อย่างผ่านฉลุย

การเดินทาง
พักที่ไหนดี?