ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนั้นนอกจากการเตรียมเอกสารสำคัญที่จะใช้ในงานเดินทางและสิ่งของจำเป็นสำหรับตัวเองแล้ว การเช็คข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบินนั้นก็สำคัญนะคะ เพราะจะได้ต้องเสียเวลานำของออกและถูกเสี่ยงต่อการรื้อกระเป๋า บางอย่างที่มีราคาแพงแต่นำขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็ต้องโยนทิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ดังนั้นแล้วเรามาเช็คกันให้ดีดีกว่าค่ะว่า 7 สิ่งของต้องห้ามเช็คให้ดีก่อนนำขึ้นเครื่อง มีอะไรกันบ้าง

7 สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน


สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

1

ห้ามนำของเหลวปริมาณเกินกำหนดขึ้นเครื่องบิน

ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน-ของเหลว

ภาพจาก : iStockPhoto

ของเหลวที่ว่านี้ได้แก่พวกเครื่องสำอาง สเปรย์ น้ำหอม ฯลฯ รวมถึงเครื่องดื่มด้วยนะคะ ของเหลวทุกชนิดเลยที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. และรวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดค่ะ เนื่องจากป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งของเหลวที่มีน้ำหนักเกินกำหนดจะต้องโหลดกระเป๋าเท่านั้น แต่หากเป็นของเหลวที่ซื้อจากใน Gate ด้านใน สามารถนำขึ้นเครื่องได้เพราะผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องให้พนักงานบรรจุในถุงที่ปิดสนิทและไม่มีการแกะถุงออกใด ๆ ทั้งสิ้น

2

ห้ามนำอาหารมีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องบิน

ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน-กลื่นแรง

ภาพจาก : iStockPhoto

เป็นอย่างที่รู้กันค่ะว่าอาหารที่มีกลิ่นแรงจะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ บนเครื่องบินได้ เช่น ทุเรียน อาหารทะเลสด เนื้อสัตว์ ปลาร้า กะปิ ฯลฯ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะต้องโหลดใต้เครื่องอย่างเดียวค่ะ หรือบางสายการบิน เช่น Air Asia ก็อนุญาตให้นำอาหารทะเลขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องแพ็คอาหารให้อย่างดีและไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมา

3

ห้ามนำสัตว์ขึ้นเครื่องบิน

3-สัตว์

ภาพจาก : iStockPhoto

สัตว์สงวน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนสัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นบนเครื่องบินได้ ส่วนสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ ขนาดเล็ก อย่างสุนัข นก แมว สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะบางสายการบินเท่านั้น ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละสายการบินด้วยว่าอนุญาตอย่างไรหรือมีข้อจำกัดอย่างไร

4

ห้ามนำของมีคมขึ้นเครื่องบิน

สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน-ของมีคม

ภาพจาก : iStockPhoto

ของมีคมทุกชนิดห้ามนำขึ้นเครื่องเลยค่ะ จำพวกกรรไกร คัตเตอร์ รวมไปถึงกรรไกรตัดเล็บด้วย สาเหตุที่ห้ามนำกรรไกรตัดเล็บขึ้นเครื่องเพราะเป็นของมีคม มีอันตรายเหมือนอาวุธมีดพกพา หรือมีดพับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดการทำร้ายร่างกายหรือก่อการร้ายได้ แต่สิ่งของเหล่านี้สามารถโหลดใต้เครื่องได้

4

ห้ามนำวัตถุไวไฟขึ้นเครื่องบิน

สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน-วัตถุไวไฟ-01

ภาพจาก : iStockPhoto

วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมัน ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายบนเครื่องบินเป็นอย่างมาก เพราะอาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้หรือเครื่องบินระเบิดได้

6

ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองความจุเกินกำหนดขึ้นเครื่องบิน

ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน-แบตสำรอง

ภาพจาก : iStockPhoto

การนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องนั้น อนุญาตให้นำขึ้นได้แต่ต้องมีความจุไม่เกินที่กำหนดค่ะ นั่นก็คือ ความจุไฟฟ้าต้องไม่เกิน 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายบนเครื่องบิน

7

ห้ามนำสารอันตรายต่าง ๆ ขึ้นเครื่องบิน

7-สารอันตราย

ภาพจาก : iStockPhoto

สารต่าง ๆ ที่ว่านี้ อาทิ น้ำกรด ปรอท สารกำจัดแมลง วัตถุก๊าซมันตภาพรังสีต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นชนวนที่ก่อให้เกิดอันตรายบนเครื่องได้

ค้นหาตั๋วเครื่องบิน