การท่องเที่ยวไปต่างประเทศนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรเตรียมให้พร้อมคือพาสปอร์ต (Passport) และเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางเข้าออกอย่างถูกกฎหมายในประเทศนั้นๆ ก็คือใบตม.นั่นเอง ซึ่งวันนี้เอ็กซ์พีเดียจะพาไปดูแบบฟอร์มใบตม. 5 ประเทศสุดฮิตอย่าง ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ว่าแต่ละประเทศนั้นเราจะต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไปบ้าง เวลาไปเที่ยวจะได้หมดกังวลกัน

แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง 5 ประเทศสุดฮิต


1

ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)

1-ฮ่องกง

ภาพจาก: www.kevin0304.pixnet.net , www.whyvisitchina.com

“ฮ่องกง” เป็นเมืองแห่งแสง สี เสียงที่ไม่เคยหลับใหล การมาเที่ยวฮ่องกงในแต่ละครั้งก็จะคล้ายกันกับทุกประเทศที่เราไป คือเมื่อถึงสนามบินแล้วเราจะต้องผ่านพิธีการต่างๆ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อน และสำหรับเอกสารสำคัญที่เราจะต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นอกจากพาสปอร์ตแล้วก็ต้องมีใบตม.ด้วย ซึ่งแบบฟอร์มใบตม. ของที่นี่ก็จะมีทั้งใบขาเข้า (Arrival Card) และใบขาออก (Departure Card) ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มเหมือนกันทั้ง 2 ใบ ได้แก่

 • ชื่อจริง-นามสกุล
 • เพศ
 • เลขที่พาสปอร์ต
 • สถานที่และวันที่ออกพาสปอร์ต
 • สัญชาติ
 • วัน/เดือน/ปี เกิด
 • สถานที่เกิด
 • ที่อยู่ในฮ่องกง
 • ที่อยู่ในไทย
 • หมายเลขเที่ยวบินพร้อมชื่อเมืองต้นทางที่เดินทางมา
 • หมายเลขเที่ยวบินที่เดินทางออกจากฮ่องกงพร้อมจุดหมายปลายทางที่จะบินไปลง
 • ลายเซ็นท้ายสุดของทั้ง 2 ใบ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

2

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

2-สิงคโปร์

ภาพจาก: www.ica.gov.sg

สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่มีการพัฒนาประเทศให้เจริญเร็วมาก จนกลายเป็นอีกเมืองที่ฮอตฮิตของชาวไทย สำหรับแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองหรือ ใบตม. ของประเทศสิงคโปร์นั้นจะมีใบเดียวแต่แยกเป็นส่วนของขาเข้า (Arrival Card) ที่จะอยู่ทาง 2 ช่องด้านซ้าย และส่วนของขาออก (Departure Card) ที่มีช่องเดียวทางด้านขวา

 • ใบขาเข้า (Arrival Card)

ช่องแรกที่อยู่ทางด้านซ้ายสุด จะต้องกรอกข้อมูลแบบแยกกรอกตัวอักษรลงทีละช่อง โดยจะต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น สำหรับข้อมูลที่จะต้องกรอกลงในช่องแรกมีดังนี้  ชื่อจริง-นามสกุลตรงตามพาสปอร์ต,เพศ, เลขที่พาสปอร์ต, เมืองที่พำนักเมื่ออยู่ในประเทศไทย, เลขเที่ยวบินที่เดินทางมา, ที่อยู่และเบอร์ติดต่อในประเทศสิงคโปร์

ช่องตรงกลาง จะต้องกรอกข้อมูลแบบแยกกรอกตัวอักษรลงทีละช่อง โดยจะต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน สำหรับข้อมูลที่จะต้องกรอกลงในช่องกลางนี้ก็จะมี สถานที่เกิด, วันเดือนปีเกิด, จำนวนวันที่จะอยู่ในประเทศสิงคโปร์, สัญชาติ, ชื่อเมืองที่เดินทางมา และชื่อเมืองที่จะไปหลังออกจากสิงคโปร์ พร้อมมีคำถาม 3 ข้อ ให้ตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ และเซ็นชื่อปิดท้าย

 • ขาออก (Departure Card)

ในช่องขวาสุดให้กรอกชื่อ-นามสกุล และสัญชาติ และเซ็นชื่อปิดท้าย

การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

3

ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)

3-เกาหลีใต้-1

ใบขาเข้า  (Arrival Card)

3-เกาหลีใต้-2

ใบศุลกากร (Customs Declaration)

ภาพจาก: www.airport.kr

ใครที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ควรเตรียมความพร้อมสำหรับเอกสารส่วนตัวให้เรียบร้อย ที่สำคัญควรแต่งกายให้สุภาพ และฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษในประโยคง่ายๆ เพื่อเตรียมตอบคำถามเจ้าหน้าที่เข้าไว้ เนื่องจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้เรียกได้ว่าเคร่งครัดมาก และสำหรับใบตม. ที่จะต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ตม. พร้อมกับพาสปอร์ตนั้น จะมีแค่ใบขาเข้า (Arrival Card) กับใบศุลกากร (Customs Declaration) จะไม่มีใบขาออก (Departure Card)

 • ใบขาเข้า (Arrival Card) ให้กรอกชื่อจริง-นามสกุล, เพศ, เลขที่พาสปอร์ต, อาชีพ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ในเกาหลีใต้, ที่อยู่ในไทย, หมายเลขเที่ยวบิน, วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ควรตอบให้ตรงกับความจริง, สนามบินต้นทาง และเซ็นชื่อปิดท้าย
 • ใบศุลกากร (Customs Declaration) ให้กรอกชื่อจริง-นามสกุล,เพศ, เลขที่พาสปอร์ต, อาชีพ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ในเกาหลีใต้, จุดประสงค์การเดินทาง, หมายเลขเที่ยวบิน, ประเทศที่เคยเดินทางก่อนหน้านี้ พร้อมตอบคำถาม  6  ข้อว่าใช่หรือไม่ใช่, วันที่เข้าประเทศ และเซ็นชื่อปิดท้าย
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

4

ไต้หวัน (Taiwan)

4-ไต้หวัน

แบบฟอร์มใบตม. ออนไลน์ของไต้หวัน

ภาพจาก: oa1.immigration.gov.tw

ใครยังไม่ได้มาเที่ยวไต้หวัน รีบมาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก่อนจะหมดโควต้าให้อยู่ไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า ปัจจุบันนี้การเดินทางไปไต้หวันสะดวก รวดเร็ว เพราะตอนนี้ไต้หวันเปิดให้กรอกใบตม. ทางออนไลน์ได้แล้ว หรือใครอยากกรอกใส่กระดาษแบบเดิมก็ยังมีอยู่เหมือนกัน สำหรับการกรอกข้อมูลที่ไต้หวันมีเฉพาะใบขาเข้า (Arrival Card) เท่านั้น ซึ่งการกรอกข้อมูลแบบออนไลน์จะต้องกรอก ชื่อจริง-นามสกุล, เพศ, เลขที่พาสปอร์ต, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, อาชีพ, ที่อยู่ในไต้หวัน, ที่อยู่ในไทย, ประเภทวีซ่า(ถ้ามี), หมายเลขเที่ยวบินวันที่เข้าไต้หวัน, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ ซึ่งกรอกเสร็จแล้วก็ให้กดยืนยัน เมื่อถึงวันเดินทางแค่ยืน passport ให้เจ้าหน้าที่ตม. ได้เลย ถือว่าง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก

การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

4

ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

5-ญี่ปุ่น-1

ภาพจาก: www.immi-moj.go.jp

5-ญี่ปุ่น-2

ภาพจาก: www.jal.co.jp

ปัจจุบันการกรอกใบตม.ของญี่ปุ่น มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ใบตม.ขาเข้าและใบศุลกากรเท่านั้น ไม่มีใบขาออก ซึ่งถูกพัฒนาให้กระชับกว่าเดิมเพื่อลดเวลาในขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 • ใบตม.ขาเข้า

ต้องกรอก ชื่อจริง-นามสกุล, เพศ, เลขที่พาสปอร์ต, อาชีพ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ในญี่ปุ่น, ที่อยู่ในไทย, หมายเลขเที่ยวบิน, จำนวนวันที่มาอยู่ญี่ปุ่น พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติผู้เดินทาง โดยตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ จากนั้นเซ็นชื่อปิดท้าย โดยใช้ลายเซ็นที่ตรงกับในพาสปอร์ต

 • ใบศุลกากร (Customs Declaration)

เป็นการตรวจสอบว่านำวัตถุหรือสิ่งของต้องห้ามเข้ามาประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ โดยให้กรอกชื่อจริง-นามสกุล, เพศ, เลขที่พาสปอร์ต, อาชีพ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ในญี่ปุ่น, หมายเลขเที่ยวบิน, จำนวนคน พร้อมตอบคำถาม 3 ข้อ ใช่หรือไม่ใช่ และเซ็นชื่อปิดท้าย

การเดินทาง
พักที่ไหนดี?