เพราะโลกมันกว้างเด็กจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตอยู่เสมอ ซึ่งการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเปิดหูเปิดตาและสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆ สำหรับวันนี้ Expedia ก็มีข้อควรรู้ในการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็กของแต่ละสายการบินที่คนไทยนิยมใช้บริการมาแนะนำกันว่าควรจองตั๋วเครื่องบินอย่างไรให้กับลูกน้อยของคุณ

ข้อควรรู้สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็ก


 • การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินสำหรับเด็ก
  เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็ก ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเด็กแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สายการบินเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • ควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • ในเที่ยวบินต่างประเทศต้องทำพาสปอร์ตให้กับเด็กก่อนเดินทาง
 • เตรียมเอกสารสำคัญทางราชการของเด็กในการเช็คอิน ได้แก่ ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือ พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนเด็ก
 • ควรเลือกที่นั่งให้มีพื้นที่ว่างให้เด็กนั่งเล่นได้อย่างแถวหน้าสุดหรือใกล้ประตูทางออก
 • หาของเล่นสำหรับเด็กให้เด็กเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปรบกวนผู้อื่น
 • เตรียมกระเป๋าติดตัวสำหรับขึ้นเครื่องที่มีของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น เสื้อผ้า ยา ของเล่น เป็นต้น
 • เมื่อขึ้นเครื่องแล้วเด็กเกิดการปวดหู ให้ดื่มน้ำหรือทานขนม และสามารถขอยาหยอดหูที่แอร์โฮสเตสได้

1

สายการบินการบินไทย (Thai Airways)

1-Thai Airways

ภาพจาก: www.goodlogo.com

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
 • เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ในวันเดินทาง สายการบินจึงจะอนุญาตให้เดินทางได้แต่ต้องแจ้งกับสายการบินก่อน โดยจะเสียค่าตั๋วประมาณ 10% ของราคาตั๋วผู้ใหญ่
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทางต้องมีผู้ดูแลที่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย โดยจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก หากไม่มีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย เด็กจะต้องสมัครบริการ Unaccompanied Minor (UM)
 • ผู้ปกครองจะต้องแจ้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. เนื่องจากสายการบินได้มีจำกัดจำนวนในการรับเด็กที่จะเดินทางในแต่ละเที่ยวบินคือ ใน Royal First Class/Royal Silk Class จะได้รับเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 11 ปี เพียง 1 คน เท่านั้น ส่วน Economy Class จะรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 7 ปี เพียง 6 คนเท่านั้น ทั้งนี้จะสามารถรับเด็กอายุ 8 – 11 ปี ได้ไม่เกิน 30 คน ต่อหนึ่งเที่ยวบิน

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
 • เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ในวันเดินทาง สายการบินจึงจะอนุญาตให้เดินทางได้แต่ต้องแจ้งกับสายการบินก่อน โดยจะเสียค่าตั๋วประมาณ 10% ของราคาตั๋วผู้ใหญ่
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทางต้องมีผู้ดูแลที่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย โดยจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก หากไม่มีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย เด็กจะต้องสมัครบริการ Unaccompanied Minor (UM)
 • ผู้ปกครองจะต้องแจ้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. เนื่องจากสายการบินได้มีจำกัดจำนวนในการรับเด็กที่จะเดินทางในแต่ละเที่ยวบินคือ ใน Royal First Class/Royal Silk Class จะได้รับเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 11 ปี เพียง 1 คน เท่านั้น ส่วน Economy Class จะรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 7 ปี เพียง 6 คนเท่านั้น ทั้งนี้จะสามารถรับเด็กอายุ 8 – 11 ปี ได้ไม่เกิน 30 คน ต่อหนึ่งเที่ยวบิน

จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินการบินไทย

2

สายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile)

2-Thai Smile

ภาพจาก: www.thaismileair.com

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
 • เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 7 วัน ในวันเดินทาง ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารก อายุ 7 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันเดินทาง) จะต้องโดยสารบนตักผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้นซึ่งกำหนดให้ผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียว จะต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วย

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

สำหรับเด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี ที่ต้องการเดินทางเพียงลำพัง ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองจะต้องแจ้งทางสายการบินเพื่อขอรับบริการพิเศษโดยสามารถจองตั๋วได้ในราคาสูงสุดของระดับชั้นที่นั่ง

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

 • ทารก (อายุ 7 วัน – 23 เดือน) ค่าตั๋ว 535 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในราคา1,000 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
 • เด็ก (อายุ 2 – 11 ปี) ทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น ค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินไทยสไมล์

3

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)

3-Bangkok Airways

ภาพจาก: www.bangkokair.com

 

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
 • เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ในวันเดินทางจะต้องนั่งตักไปกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่
 • เด็กที่มีอายุ 6 – 12 ปี ในวันเดินทาง สามารถเดินทางคนเดียวได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี  ในวันเดินทางสามารถเดินทางคนเดียวได้สามารถร้องขอบริการพิเศษหรือไม่ก็ได้

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

 • เด็กอายุ 6 – 12 ปี ที่เดินทางเพียงลำพังจะต้องเสียค่าตั๋วเท่ากับราคาผู้ใหญ่ และจะไม่สามารถสำรองที่นั่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ โดยจะต้องสำรองที่นั่งผ่าน Call Centre อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเวลาเดินทางและจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางสายการบิน
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้และไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใดๆ แก่สายการบินหากไม่ต้องการบริการพิเศษ

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

 • ทารก (อายุ 7 วัน – 23 เดือน) นั่งตักไปกับผู้ใหญ่จะเสียอัตราค่าโดยสาร 25% ของราคาตั๋วผู้ใหญ่
 • เด็ก (อายุ 2 – 11 ปี) อัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

4

สายการบินแอร์เอเชีย (AirAsia)

4-AirAsia

ภาพจาก: www.th.wikipedia.org/wiki/ไทยแอร์เอเชีย

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 9 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
 • เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกอายุน้อยกว่า 9 วัน ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารกอายุ 9 วัน – 2 ปี ในวันเดินทางต้องโดยสารโดยบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทาง ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียว ต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ร่วมเดินทางด้วย

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

สายการบินอนุญาตให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางเพียงลำพังได้ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องลงชื่อรับรองในคำแถลงจำกัดความรับผิด (Limited Liability Statement) ขณะเช็คอินเท่านั้น

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

 • ทารก (อายุ 9 วัน – 23 เดือน) นั่งตักไปกับผู้ใหญ่ จะเสียอัตราค่าธรรมเนียมตามตารางที่ระบุไว้ของแอร์เอเชีย ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ คลิก
 • เด็ก (อายุ 2 – 12 ปี) ทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น ค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินแอร์เอเชีย

4

สายการบินอีว่าแอร์ (EVA Air)

5-EVA Air

ภาพจาก: www.logos-download.com

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 7 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
 • เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกอายุน้อยกว่า 7 วัน ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทาง ต้องมีผู้ดูแลอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย
 • เด็กอายุ 5 – 12 ปี ในวันเดินทาง หากต้องการเดินทางคนเดียว จะต้องสมัครบริการ Unaccompanied Minor (UM) ด้วย

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

สายการบินอนุญาตให้เด็กอายุ 5 – 12 ปี สามารถเดินทางได้เพียงลำพัง โดยจะต้องใช้บริการ Unaccompanied Minor (UM) ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเด็ก รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่จะเป็นผู้มารับ – ส่ง เด็กที่สนามบิน โดยในระหว่างการเดินทางนั้น สายการบินจะเป็นผู้ดูแลเด็กตลอดการเดินทาง

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

 • เด็กทารกที่โดยสารโดยการนั่งตักผู้ใหญ่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • เด็กอายุ 5 – 12 ปี ในวันเดินทางที่ใช้บริการ Unaccompanied Minor เสียอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินอีว่าแอร์

6

สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

6-Nok Air

ภาพจาก: www.en.wikipedia.org/wiki.com

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 14 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
 • เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วันทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารกที่มีอายุ 14 วัน – 2 ปีต้องโดยสารโดยบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
 • เด็กอายุ 2 – 12 ปี จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้ แต่ไม่อนุญาตให้พาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในวันเดินทาง อนุญาตให้พาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

ทางสายการบินอนุญาตให้เด็กอายุ 12 – 16 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยจะต้องแจ้งกับทางสายการบินล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลเด็ก

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

 • เด็กทารกอายุ 14 วัน – 2 ปี มีค่าธรรมเนียม Nok Infant ราคา 300 บาท/เที่ยวบิน/คน
 • เด็กอายุ 2 – 12 ปี ต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี สามารถทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ ซึ่งจะมีค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินนกแอร์

7

สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot)

7-Nok Scoot

ภาพจาก: www.nokscoot.com

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก

 • ทารก : อายุ 8 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
 • เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

 • เด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 8 วัน  ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารกต้องโดยสารโดยบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน ในการเดินทางเท่านั้นหรือซื้อที่นั่งสำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะ
 • เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วย

 

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง

เด็กที่อายุระหว่าง 12 – 14 ปี ที่จะต้องเดินทางเพียงลำพัง จะต้องมีจดหมายสละสิทธิ์การเรียกร้องความเสียหายของพ่อแม่ผู้ปกครองมาแสดงด้วย

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก

 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามตารางที่ระบุไว้
 • เด็กอายุ 2 – 12 ปี ในวันเดินทาง  ทำการจองที่นั่งคิดค่าอัตราโดยสารเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของเด็ก
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ ค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

จองตั๋วเครื่องบินพาเด็กๆ ไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวกับสายการบินนกสกู๊ต