การขับรถเที่ยวเป็นเรื่องสนุกสำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะการขับรถทางไกล เพราะเราจะได้เจอวิวทิวทัศน์ที่ไหลเปลี่ยนไปตลอดทาง สร้างอารมณ์และให้ความรู้สึกที่ต่างกัน นอกจากนั้นยังมีความท้าทายและตื่นเต้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ๆ ที่เราไม่คุ้นชิน ขึ้นเขาบ้าง ลงเขาบ้าง หลงทางบ้าง อิสระที่มากกว่า เพราะขับรถคู่ใจก็ไปไหนได้ทุกที่ ไม่ต้องรอใคร ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะเสน่ห์ของการขับรถทางไกลเป็นเช่นนี้ จึงทำให้ใครหลายๆ คนหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน ในยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ยาก สามารถหาข้อมูลเส้นทาง แผนที่ ที่เที่ยวได้อย่างง่ายดาย การขับรถเที่ยวต่างประเทศจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น แล้วเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะมาก็คือการขับรถจากไทยไปประเทศต่างๆ เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงประเทศจีน เรามาดูกันว่าถ้าอยากขับรถไปต่างประเทศต้องเตรียมตัว และเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง

“4 ต” ขับรถเที่ยวนอกประเทศ
เตรียมรถ เที่ยวนอกประเทศ

ภาพจาก:ภาพจาก : Shutterstock

“ต 1” เตรียมรถ

เมื่อเราคิดจะขับรถคู่ใจเราไปตะลุยต่างประเทศ เราก็ต้องดูแลและเอารถไปตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง แล้วก็อย่าลืมเอาอุปกรณ์ที่จำเป็นในฉุกเฉินต่างๆ เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรระหว่างทาง

“ต 2” เตรียมใจ

ขับรถเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศท้าทายกว่าขับรถต่างจังหวัด เพราะว่าแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมและความเคยชินต่างกัน เช่นบางประเทศขับรถซิ่ง บางประเทศขับรถปาด บางประเทศขับรถช้า เราไม่จำเป็นต้องซิ่งหรือปาดตามเขา เพียงแต่เราต้องตั้งสติดีๆ แล้วขับขี่ปลอดภัยก็พอ

“ต 3” เตรียมตัว

เมื่อเตรียมใจพร้อมแล้วก็มาเตรียมตัวกันบ้าง การเตรียมขับรถไปต่างประเทศอาจจะต้องลงละเอียดกันมากกว่ากันไปต่างจังหวัด ศึกษาเส้นทาง วางแผนว่าแต่ละวันจะขับรถกี่ชั่วโมง ข้ามด่านกี่โมง นอนพักเมืองอะไร แต่ละเมืองจะเที่ยวที่ไหนบ้าง เพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศอาจจะแก้ปัญหายากกว่าในต่างจังหวัด

เตรียมเอกสาร ขับรถเที่ยวนอกประเทศ

ภาพจาก : Shutterstock

“ต 4” เตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารขับรถไปต่างประเทศวุ่นวายนิดนึง แต่ก็ไม่ยากเกินจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไป เอกสารที่ต้องยื่นเมื่อออกจากชายแดนไทย และเอกสารที่เข้าชายแดนประเทศเขา แต่ก็ต้องศึกษาเงื่อนไขของการขับรถเข้าประเทศนั้นๆ อีกทีนะครับ เพราะบางประเทศก็ต้องเอกสารพิเศษที่ไม่เหมือนประเทศอื่น แต่หลักๆ เอกสารมีดังนี้ครับ

1) เตรียมเอกสารจากไทย

เอกสารสำหรับรถ สามารถยื่นเรื่องขอได้ที่ขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ

1. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ

2. เครื่องหมายแสดงประเทศ (สติ๊อเกอร์ตัวอักษร T)

3. หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อการใช้รถนอกราชอาณาจักร

4. แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ

5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะนำรถไปใช้ในประเทศเวียดนาม)

การยื่นเอกสารขอ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ ยื่นเอกสารดังนี้

1. สำเนารับรองหนังสือจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีรถติดไฟแนนซ์)

3. หนังสือบมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง)

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารสำหรับคนขับนอกประเทศ

1. ขับในประเทศ AEC: ใบอนุญาตขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด (แบบพลาสติก) คุณสามารถนำใบอนุญาตขับขี่เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปยื่นความจำนงขอเปลี่ยนเป็นบัตรแบบSmart Card ได้ที่แผนกใบอนุญาตฯ กรมการขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด วันหมดอายุสำหรับบัตรใหม่นั้น จะอ้างอิงตามบัตรเก่าที่คุณมีอยู่

2. ขับนอกประเทศ AEC: ใบอนญาตขับขี่สากล ( สามารถยื่นเรื่องติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดเช่นเดียวกันและใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงก็ได้รับเล่มเรียบร้อย ต่ออายุปีต่อปี เช่นเดียวกับพาสปอร์ตรถ)

2) เตรียมเอกสารยื่นออกจากชายแดนไทย

กรอกเอกสารเพิ่มเติม

1. ต.ม. 2 รายการเกี่ยวกับยานพาหนะขาเข้า และ ขาออก

2. ต.ม. 3 บัญชีคนโดยสาร

เอกสารที่ต้องยื่น

1. สำเนาทะเบียนรถ พร้อมหน้าเสียภาษี

2. สำเนาใบขับขี่ ผู้นำรถออก

3. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ

3) เตรียมเอกสารเข้าชายแดนเขา

1. หนังสือขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ของแต่ละประเทศ (บางประเทศต้องดำเนินเอกสารล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา เป็นต้น)

2. ซื้อประกันภยบุคคลที่ 3 ของประเทศที่เรากำลังจะไป สามารถซื้อได้ที่ด่านตรวจชายแดนเลย

เมื่อเตรียมใจ เตรียมตัว เตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ !


ขอบคุณข้อมูลจาก

frank_new_logo

จาก Frank.co.th

Frank ประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ ภัยจากการโจรกรรม ภัยธรรมชาติ/น้ำท่วม และคุ้มครองที่ครอบคุมอีกมากมาย