ช่วงหลังมานี้กระแสการท่องเที่ยวย้อนยุคกำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากละครดังเรื่องบุพเพสันนิวาส และแม้ว่าละครจะอวสานไปแล้ว กระแสการท่องเที่ยวตามโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากเรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความอลังการของสถานที่นั้นๆ ด้วย ดังนั้นตามเอ็กซ์พีเดียไปดูกันดีกว่าว่าจะมีโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่ไหนที่น่าใส่ชุดไทยไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆ กันบ้าง

5 โบราณสถานอันทรงคุณค่าและงดงามในไทย


1

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

1.-อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา-จ.พระนครศรีอยุธยา-1

ภาพจาก : iStockPhoto

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีพื้นที่โบราณสถานทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ ภายในอุทยานฯ ประกอบด้วยโบราณสถานทั้งภายในและนอกกำแพงเมืองมากกว่า 425 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ เช่น

วัดพระศรีสรรเพชญ์

1.วัดพระศรีสรรเพชญ์-2

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณของอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีเจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ตั้งเรียงรายโดดเด่นอยู่ภายในวัด เจดีย์ด้านทิศตะวันออกบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา เจดีย์องค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา และเจดีย์ด้านทิศตะวันตก บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

วัดราชบูรณะ

1.วัดราชบูรณะ-3

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดราชบูรณะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังโบราณ โดดเด่นด้วยปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยศิลาแลง กรุพระปรางค์มีห้องใหญ่ทั้งหมด 4 ห้อง กรุชั้นที่ 1 อยู่ชั้นบนสุด มีจิตรกรรมฝาผนังรูปเทวดาและภาพคนจีนต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์เอาไว้ด้วย กรุชั้นที่ 2 มีภาพจิตรกรรมในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพร้อมเครื่องทองที่เคยถูกขโมยไป กรุห้องที่ 2 และ 3 นั้นเชื่อมต่อกัน กรุชั้นที่ 3 มีห้องที่ 4 อยู่ด้านในสุด มีการบรรจุพระบรมธาตุที่อยู่ในเจดีย์ทองคำ และรอบๆ ยังมีพระพุทธรูปหลายองค์อีกด้วย

วัดไชยวัฒนาราม

1.วัดไชยวัฒนาราม-4

ภาพจาก : iStockPhoto

หลายคนคงรู้จักวัดไชยวัฒนารามกันดีเพราะเป็นวัดที่โด่งดังมากจากละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททองและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างของวัดไชยวัฒนารามไม่เหมือนวัดอื่นๆ ในอยุธยา เพราะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมอย่างปราสาทนครวัด อีกทั้งยังมีความน่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด เช่น มีพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นปรางค์ประธานของวัด มีระเบียงคดเป็นส่วนเชื่อมเมรุทั้ง 4 ทิศเข้าด้วยกัน ภายในระเบียงคดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย เปรียบเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ แต่ปัจจุบันโดนตัดเศียรไปเกือบหมดแล้ว

พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง

เป็นพระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ปัจจุบันเหลือเพียงฐานพระที่นั่งต่างๆ เท่านั้น แต่แม้จะเหลือเพียงฐานพระที่นั่งให้เราได้ชม สิ่งที่เพื่อนๆ จะได้รับเมื่อไปเยือนที่นี่ก็คือ จะได้ไปสัมผัสถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ของโบราณสถานที่ในอดีตเคยมีพระที่นั่งสำคัญตั้งอยู่ เช่น พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ พระที่นั่งตรีมุข เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายสถานที่ เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดธรรมิกราช วัดมหาราช วัดพระราม เป็นต้น

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


2

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

2.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์-จ.กาญจนบุรี-1

ภาพจาก : iStockPhoto

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทเมืองสิงห์เป็นรูปแบบขอมโบราณ กรมศิลปากรได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีจากที่นี่ด้วย ปัจจุบันองค์จริงได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ส่วนที่ปราสาทเมืองสิงห์จะเป็นองค์จำลองให้เราได้ชมกัน

2.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์-จ.กาญจนบุรี-2

ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทเมืองสิงห์ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกำแพงสูง 7 เมตร ยาว 850 เมตร กว้าง 800 เมตร มีประตูเข้า – ออก 4 ด้าน มีสระน้ำ 6 สระ และมีโบราณสถานให้เราได้เข้าชมหลายจุด ได้แก่

2.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์-จ.กาญจนบุรี-3

ภาพจาก : iStockPhoto

โบราณสถานหมายเลข 1 บริเวณด้านนอกจะเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีตลอดทางเดิน และเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะได้พบกับปรางค์ประธาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโบราณสถาน และยังมีโคปุระหรือซุ้มประตูเข้าเป็นอาคารอยู่ระหว่างระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน มีบรรณศาลาหรือบรรณาลัยเป็นอาคารเล็กๆ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และยังมีกำแพงแก้วเป็นส่วนที่ล้อมรอบตัวปราสาทอีกด้วย

โบราณสถานหมายเลข 2 มีปรางค์ประธาน ระเบียงคดโคปุระ และกำแพงแก้วเหมือนโบราณสถานหมายเลข 1 แต่ขนาดเล็กกว่าและมีสภาพไม่สมบูรณ์

โบราณสถานหมายเลข 3 อยู่บริเวณนอกกำแพงแก้ว เป็นโบราณสถานขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐและศิลาแลง

โบราณสถานหมายเลข 4 เป็นอาคารที่กำลังได้รับการบูรณะอยู่ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งเรียงกัน 4 ห้อง และใช้ศิลาแลงก่อสร้างเช่นกัน

อาคารนิทรรศการ เพื่อนๆ จะได้เข้าชมโบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดพบได้จากที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักสไตล์ขอม

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นก่อนสร้างเมืองสิงห์ เนื่องจากมีการขุดพบโครงกระดูกที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย

แม้ปราสาทเมืองสิงห์จะไม่ใช่โบราณสถานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่เอ็กซ์พีเดียบอกเลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม หากจะซึมซับบรรยากาศจริงๆ ล่ะก็ เผลอๆ หันดูนาฬิกาก็หมดเวลาไปครึ่งวันได้เลย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


3

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

3.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-จ.สุโขทัย-1

ภาพจาก : iStockPhoto

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆ เพราะครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานของกรุงสุโขทัยหลายกิโลเมตร องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนภายในกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมืองหลายทิศ หลากหลายสถานที่ เช่น

วัดมหาธาตุ

3.วัดมหาธาตุ-2

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดมหาธาตุเป็นวัดที่อยู่ภายในกำแพงเมืองและเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตัววัดมีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ และภายในวัดมีพระเจดีย์มหาธาตุ รวมถึงพระเจดีย์ต่างๆ มากถึง 200 องค์

วัดศรีชุม

3.วัดศรีชุม-3

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดศรีชุมเป็นวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านเหนือ เป็นที่ประดิษฐานของพระอัจนะหรือพระอจนะ พระพุทธรูปพูดได้ปางมารวิชัยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เดิมพระวิหารถูกสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เราสามารถเดินขึ้นบันไดด้านข้างขององค์พระอัจนะ ระหว่างทางมีช่องกำแพงซึ่งตามฝาผนังมีภาพเขียนอายุเกือบ 700 ปีให้เราได้ชม หากเดินขึ้นไปสุดด้านบนก็จะพบหลังคาวิหาร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงสุโขทัยได้ด้วย

วัดช้างล้อม

3.วัดช้างล้อม-4

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดช้างล้อมอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออก เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญและเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบน รอบฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างโผล่ครึ่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้

3.วัดช้างล้อม-5

ภาพจาก : iStockPhoto

นอกจากนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกมากมาย เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดชนะสงคราม วัดตระกวน ศาลตาผาแดง วัดอรัญญิก วัดเจดีย์สี่ห้อง เขื่อนสรีดภงค์ หรือทำนบพระร่วง วัดสะพานหิน เป็นต้น บอกเลยว่าหากจะไปเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของสุโขทัย ใช้เวลา 3 วันก็ยังไม่พอ หากใครอยากชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามค่ำคืนก็ย่อมได้ เพราะเวลา 19.00 – 21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถานบริเวณลานจอดรถด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


4

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา

4.-อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-จ.นครราชสีมา-1

ภาพจาก : iStockPhoto

อุทยานประวัติศาสตร์พิมายหรือปราสาทหินพิมายที่เรียกกันอย่างคุ้นชินนั้นเป็นโบราณสถานปราสาทหินสมัยขอมและเป็นพุทธสถานในนิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความโดดเด่นของปราสาทหินพิมายคือเป็นปราสาทหินที่มีปรางค์ประธานสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานสู่ยอดถึง 28 เมตร ภายในปราสาทหินพิมาย เพื่อนๆ จะได้พบกับสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น

4.-อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-จ.นครราชสีมา-2

ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทประธาน ปราสาทองค์ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมาย ประกอบด้วยมณฑปและเรือนธาตุ สร้างด้วยศิลาทรายสีขาว หันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งต่างกับจากศาสนสถานอื่นๆ ของขอมที่มักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

พลับพลา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอก เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าอดีตเคยเป็นที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนั้นบริเวณนี้ยัง พบโบราณวัตถุจำนวนมาก มีทั้งรูปเคารพ เครื่องประดับ และเหรียญสำริด

สะพานนาคราช ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระทิศใต้ สร้างด้วยหินทราย เราจะเห็นสะพานที่ทำเป็นตัวนาค ปลายสะพานเป็นรูปนาคราชชูคอแผ่เป็นรูปนาค 7 เศียร ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นทางเข้าสู่จุดที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์

4.-อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-จ.นครราชสีมา-3

ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทหินพิมายยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์อีกมากมาย เช่น ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว ชาลาทางเดิน ซุ้มประตูและระเบียงคด ปรางค์หินแดง หอพราหมณ์ ปรางค์พรหมทัต บรรณาลัย ฯลฯ

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


4

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

5.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-จ.บุรีรัมย์-1

ภาพจาก : iStockPhoto

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทขอมโบราณที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งราวพุทธศตวรรษที่ 15 ในรูปแบบศิลปะเขมรโบราณ มีปราสาทประธานเป็นจุดศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ มีสะพานนาคราชเป็นทางเดินจำนวนข้างละ 35 ต้น ราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาค 5 เศียร จุดกึ่งกลางของสะพานมีภาพจำหลักรูปดอกบัวแปดกลีบ หมายถึงเทพประจำทิศทั้งแปดในศาสนาฮินดู และมีจุดน่าสนใจที่แฝงความหมายไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ของสะพานนาคราชอีกมากมาย

5.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-จ.บุรีรัมย์-2

ภาพจาก : iStockPhoto

นอกจากนี้ตัวปราสาทประธานที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในก็ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ในทุกส่วนของการก่อสร้าง ก่อด้วยหินทรายสีชมพู มีการแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ มากมาย ที่ซึ่งเราจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมศิลปะขอมโบราณจากภาพแกะสลักตามมุมต่างๆ อีกด้วย ทั้งเรื่องราวในศาสนาฮินดู เช่น ศิวนาฏราช พระกฤษณะ ภาพพิธีกรรม ภาพชีวิตประจำวันของฤๅษี เป็นต้น

5.-อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-จ.บุรีรัมย์-3

ภาพจาก : iStockPhoto

อีกหนึ่งความโดดเด่นของปราสาทหินพนมรุ้งคือในวันที่ 3 – 5 เมษายน และ 8 – 10 กันยายน ของทุกปี เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น แสงจะส่องลอดประตูทั้ง 15 บานช่อง เราสามารถไปชมความสวยงามและอลังการของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ได้ นอกจากนี้ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม และ 6 – 8 ตุลาคม ของทุกปี เมื่อดวงอาทิตย์ตกก็จะส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บานเช่นกัน มีความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่า หากใครได้พบเห็นก็จะเป็นการเสริมพลังชีวิตและสิริมงคลให้กับผู้พบเห็นและครอบครัวด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?