Posts tagged แพร่


ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมภาคเหนืออ่านทั้งหมดเที่ยวตามประสบการณ์เที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยวแพร่ กับสถาปัตยกรรมแพร่

แพร่ ประตูสู่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบเสาะแสวงหารากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่ไหน วันที่เราได้ไปเยือนแพร่นั้น เป็นวันที่มีประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ …

อ่านเพิ่มเติม 0 ความคิดเห็น