เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งที่ตามมาคู่กันก็คือการช้อปปิ้งนั่นเอง ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่คนไทยเดินทางไปเที่ยวและไปช้อปปิ้งกันอยู่บ่อยๆ เพราะมีการจัดงานเซลล์ประจำอยู่ทุกๆ ปี อย่างเทศกาลสิงคโปร์ลดทั้งเกาะ คือเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวขาช้อปอย่างเราๆ ให้ไปเที่ยวสิงคโปร์ได้ดีทีเดียว ซึ่งสิ่งจำเป็นควบคู่กันหลังช้อปปิ้งแล้วก็คือการทำ Tax Refund ซึ่งการทำ Tax Refund คือการขอคืนภาษีนั่นเอง ดังนั้นเรามาดูกันว่าขั้นตอนขอคืนภาษีตอนไปช้อปปิ้งที่สิงคโปร์นั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

info-Singapore-01

7 ขั้นตอนขอคืนภาษีตอนไปเที่ยวสิงคโปร์


1

1.Tax

ซื้อสินค้า 100 SGD ขึ้นไป

ในการขอคืนภาษีจำเป็นจะต้องช้อปปิ้งหรือใช้บริการใดๆ เป็นจำนวนเงิน 100 SGD ขึ้นไป ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สังเกตได้จากร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์ Tax Free หรือ Global Blue Tax Free ติดอยู่ โดยสามารถรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบ ซึ่งขอคืนภาษีสินค้า (GST) ได้ทันที 7%

2

ให้พนักงานทำใบเสร็จ eTRS Ticket

2.eTRS

ภาพจาก : iStockPhoto

หลังจากที่ซื้อสินค้าและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะนำพาสปอร์ตของเราเพื่อไปใบเสร็จขอคืนภาษี(eTRS Ticket) โดยในใบเสร็จจะมีรายละเอียดของสินค้าเราซื้อทั้งหมดและมีจำนวนเงินที่เราจะได้คืนด้วย ดังนั้นเราจะต้องเก็บใบเสร็จนี้ไว้ให้ดี เนื่องจากจะต้องทำเรื่องขอคืนภาษีในวันเดินทางกลับ

3

แยกสินค้าขอคืนภาษีไว้ให้ดี

3.packing

ภาพจาก : iStockPhoto

ในการแพ็คกระเป๋าเดินทางขากลับจากเที่ยวสิงคโปร์ เราแนะนำให้เพื่อนๆ แพ็คกระเป๋าเดินทางโดยนำสินค้าที่เราซื้อไว้และต้องการขอคืนภาษีแยกเอาไว้ด้านบน หรือแยกกระเป๋าเอาไว้เลยเผื่อเจ้าหน้าขอตรวจค้นนั่นเอง

4

ทำเรื่องขอคืนภาษีที่ตู้อัตโนมัติ (eTRS)

4.AutoeTRS

ภาพจาก : iStockPhoto

เมื่อเพื่อนๆ ไปถึงสนามบินแล้วให้ไปทำเรื่องขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ตู้สีน้ำเงินที่เป็นตู้อัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

  1. กดปุ่ม Declare GST Refund
  2. กดปุ่ม I Agree
  3. รูดพาสปอร์ต
  4. เลือกแสกนสลิป eTRS Ticket ที่ร้านค้าออกมาให้เราตอนแรก โดยแสกนทีละใบ เมื่อแสกนเสร็จ 1 ใบก็ให้กดปุ่ม “ADD MORE TICKET” ทำแบบนี้จนครบทุกใบ
  5. หากตอนช้อปปิ้งเพื่อนๆ รูดบัตรเครดิตจากบัตรเดียวตลอดการช้อปปิ้ง และตอนที่ซื้อสินค้าได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ของร้านให้ลงทะเบียนบัตรเครดิตใบนั้นสำหรับการช้อปปิ้งสิงคโปร์แล้ว ให้รูดบัตรเครดิตได้เลย โดยระบบจะเรียกบัตรเครดิตว่าเป็น eTRS Token จากนั้นระบบจะประมวลผลข้อมูลการขอคืนภาษีทั้งหมดให้กับเรา

4

เลือกวิธีขอคืนภาษี

5.VatRefund

ภาพจาก : iStockPhoto

เพื่อนๆ สามารถเลือกวิธีการขอคืนภาษีได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  • บัตรเครดิต : หากต้องการเงินคืนทางบัตรเครดิตเงินจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 10 วัน
  • เงินสด : หากต้องการเงินคืนเป็นเงินสดเครื่องจะพิมพ์สลิปออกมา
  • เช็คธนาคาร : หากต้องการเงินคืนเป็นเช็คธนาคาร จะต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิป แล้วหย่อนสลิปลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค โดยเพื่อนๆ จะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน

6

ตรวจสอบหัวสลิปขอคืนภาษี

6.Approved

ภาพจาก : iStockPhoto

ตรวจสอบหัวสลิปที่พิมพ์ออกมาให้ดี หากเป็นคำว่า “APPROVED” ถือว่าเสร็จสิ้นการขอภาษีเงินคืนเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเป็นคำว่า “NOT APPROVED” เราจะต้องแสดงสินค้าที่เราซื้อให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ GST Refund Custom Inspection ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กัน เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะออกสลิปออกมาให้ใหม่

7

รับเงินคืนกรณีขอคืนภาษีเป็นเงินสด

7.Cash

ภาพจาก : iStockPhoto

หากเพื่อนๆ ขอคืนภาษีเป็นเงินสด ให้นำสลิปไปขอคืนภาษีได้ที่เคาน์เตอร์ (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก ซึ่งอยู่บริเวณด้านในหลังจากเช็คอินแล้วนั่นเอง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีเรียบร้อยแล้ว

การเดินทาง
พักที่ไหนดี?