เอ็กซ์พีเดีย เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์แบบครบวงจรอันดับหนึ่งของโลก เปิดเผยข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักผ่อนระหว่างวันหยุดพักร้อน (Vacation Deprivation Study) ประจำปี 2560 โดยทำการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มคนวัยทำงานจำนวน 15,000 คน ใน 30 ประเทศทั่วโลก ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้ช่วงเวลาพักผ่อนในวันหยุดของตนเองได้อย่างเต็มที่ จากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพนักงานประจำจำนวน 300 คนในประเทศไทยปรากฏว่า คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าพวกเขาสมควรได้รับวันลาพักร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ 81 ติดโผ 1 ใน 5 อันดับสูงสุดในเอเชีย โดยเกาหลีใต้ครองอันดับหนึ่ง ร้อยละ 88 อันดับสองฮ่องกง ร้อยละ 86 อันดับสามไต้หวันร้อยละ 84 และอินเดียเท่ากับไทยคือร้อยละ 81 ผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ 76 ของคนไทยใช้เวลาว่างช่วงพักร้อนในการทำตามความฝัน

คนไทยยอมยกเลิกวันหยุดเพราะติดงานอันดับหนึ่งของโลก!


นายซิโมน ฟิเก้ ผู้จัดการทั่วไป เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย กล่าวว่า “เอ็กซ์พีเดียศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ขัดขวางการลาพักร้อนเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาถึงพฤติกรรมของการลาพักร้อนที่แตกต่างกันในหลายทวีป ในขณะที่ความแตกต่างของลักษณะนิสัยและผลกระทบทางอารมณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้นเหตุที่หยุดพักร้อนไม่ได้ คนส่วนใหญ่ในบางประเทศจำนวนร้อยละ 80 – 90 บอกว่าการลาพักร้อนทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้น พักผ่อนได้ดีขึ้น ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น เครียดน้อยลงและผ่อนคลายมากขึ้น ความรู้สึกเหล่านี้สัมพันธ์กับอารมณ์ซึ่งส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น”

จำนวนของคนไม่ลาพักร้อนสูงขึ้นทั่วโลก เอเชียแปซิฟิกนำโด่ง!

Holiday 01

ภาพจาก : Shutterstock

ผลการศึกษาระบุว่าปัจจัยที่ขัดขวางการลาพักร้อนนั้นเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในปี 2560 กลุ่มพนักงานประจำทั่วโลกที่รู้สึกไม่อยากลาหยุดพักร้อนมีจำนวนร้อยละ 53 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 ที่มีจำนวนร้อยละ 49 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเปอร์เซ็นต์พนักงานไม่ใช้วันลาพักร้อนสูงที่สุด โดยกลุ่มคนทำงานในประเทศเกาหลีใต้ร้อยละ 81 รู้สึกว่าพวกเขาถูกลิดรอนวันลาพักร้อน ในประเทศไทยแม้นายจ้างจะเริ่มเพิ่มวันลาพักร้อนประจำปีแต่ลูกจ้างยังคงใช้วันลาพักร้อนน้อยกว่าที่กำหนด ลูกจ้างคนไทยจำนวนร้อยละ 55 เห็นด้วยที่นายจ้างสนับสนุนการลาหยุดพักร้อน ซึ่งลูกจ้างทั่วไปใช้วันลาพักร้อนเฉลี่ย 8 วันต่อปี ขณะที่วันหยุดประจำปีที่พวกเขาได้รับโดยเฉลี่ยคือ 10 วันต่อปี

สาเหตุที่ลูกจ้างไม่ยอมใช้วันลาของตนเอง

ร้อยละ เหตุผล
45 ต้องการเก็บวันลาพักร้อนไว้เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต
37 ไม่สามารถลาพักร้อนได้หรือจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับงาน
30 จัดตารางเวลาวันหยุดพักร้อนที่เหมาะกับครอบครัว คู่รัก หรือเพื่อนลำบาก
30 ต้องการสสมวันลาพักร้อนไว้ใช้ในปีถัดไป

สาเหตุของการถูกลิดรอนวันหยุด

Holiday 02

ภาพจาก : Shutterstock

คนทำงานส่วนใหญ่ในหลากหลายสาขาอาชีพต่างถูกลิดรอนวันลาพักร้อน บ้างก็ให้เหตุผลว่าเพราะขาดรายได้บ้างก็บอกว่าไม่สามารถหยุดงานได้ หนึ่งในสามของลูกจ้างประจำทั่วโลกใช้วันลาพักร้อนน้อยกว่าที่พวกเขาได้รับ ใกล้เคียงกับผลสำรวจในปี 2559 ลูกจ้างชาวเอเชียค่อนข้างมากจะทิ้งวันลาพักร้อนของตัวเองไว้ที่โต๊ะทำงาน ในจำนวนนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นร้อยละ 65 ชาว มาเลเซียร้อยละ 63 และชาวอินเดียร้อยละ 55 ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้วันลาพักร้อนน้อยกว่าที่พวกเขาได้รับ ลูกจ้างจำนวนมากให้เหตุผลว่าพวกเขามีงานยุ่งมากเกินกว่าที่จะจัดสรรเวลาไปใช้วันหยุดได้หมด ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวเป็นชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 70 ชาวอินเดียร้อยละ 64 และชาวญี่ปุ่นร้อยละ 62

อาชีพที่ถูกลิดรอนวันหยุด ร้อยละ
งานการตลาดและสื่อสารมวลชน 66
งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 62
องค์กรภาครัฐ 49
งานด้านการศึกษา 47
อาชีพที่ไม่สามารถลาหยุดพักร้อนได้ ร้อยละ
ด้านเกษตรกรรม 52
ด้านการตลาดและสื่อสารมวลชน 45
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 41
ธุรกิจขายปลีก 40
งานด้านการเงินและกฎหมาย 39
ด้านการศึกษา 37

เสพติดเทคโนโลยี

Holiday 03

ภาพจาก : Shutterstock

เป็นเรื่องโชคร้ายหรืออย่างไรที่โลกเรากลายเป็นโลกที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน บ่อยครั้งที่ผู้คนมัวแต่เช็คอีเมลที่ทำงานว่ามีข้อความเข้าหรือไม่ บ้างก็เช็คดูว่ามีข้อความเสียงฝากไว้หรือเปล่าในขณะที่ลาหยุดพักร้อน ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจปี 2560 ลูกจ้างร้อยละ 27 เช็คอีเมลอย่างน้อยวันละครั้ง ประเทศที่คนส่วนใหญ่เช็คอีเมลที่ทำงานทุกวันระหว่างลาพักร้อน ได้แก่ ชาวไต้หวันคิดเป็นร้อยละ 48 ชาวอินเดียร้อยละ 39 ชาวบราซิลและชาวดัตช์ร้อยละ 36 ส่วนชาวไทยคิดเป็นร้อยละ 28

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีแนวโน้มปล่อยวางได้มากกว่าชาติอื่น มีคนจำนวนน้อยที่เช็คอีเมลที่ทำงานทุกวัน ในกลุ่มเหล่านั้นเป็นชาวเดนมาร์กร้อยละ 8 ชาวฟินแลนด์ร้อยละ 12 และชาวเยอรมันร้อยละ 16 การเข้าเช็คและตอบอีเมลตลอดเวลานี้ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเกิดความเครียด โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีจำนวนถึงร้อยละ 61 รองลงมาเป็นชาวเยอรมัน ชาวอาร์เจนตินา และชาวสเปนร้อยละ 51 เท่ากัน ส่วนคนไทยคิดเป็นร้อยละ 30 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ร้อยละ 45 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกกล่าวว่า ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นตามมาหลังลาหยุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาลานานแค่ไหน นอกจากนี้ร้อยละ 48 บอกว่าพวกเขาต้องยกเลิกหรือเลื่อนวันลาพักร้อนออกไปเนื่องจากการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยเป็นคนไทยร้อยละ 75 ชาวเอมิเรตร้อยละ 70 และชาวอินเดียร้อยละ 67

 

การลาพักร้อนไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอแพทย์สั่ง

Holiday 04

ภาพจาก : Shutterstock

การลาหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและภาวะทางอารมณ์อย่างมาก โดย 2 ใน 3 ของลูกจ้างทั่วโลกบอกว่าพวกเขากลับมาทำงานด้วยความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ลูกจ้างในทวีปเอเชียจำนวนมากคิดว่าควรจะนับ “วันสุขภาพจิต (mental health day)” รวมเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งลูกจ้างที่มีแนวคิดที่ชัดเจนด้านนี้เป็นชาวไต้หวันร้อยละ 80 ชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 77 และชาวไทยร้อยละ 73

นายแพทย์กริช – นพ. สกิทา ม่วงไหมทอง พิธีกรรายการ “The Dr. Oz by Siriraj หรือ เดอะ ดร. ออซ ไทยแลนด์” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพและประโยชน์ที่ได้จากการลาหยุดพักผ่อนอย่างน่าสนใจว่า “มีงานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า การลาหยุดเพื่อพักผ่อนไม่เพียงแต่เป็นผลดีสำหรับตัวคุณ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ ซึ่งส่งผลดีกับองค์กรและอาชีพของคุณด้วยเช่นกัน การศึกษาวิจัยเรื่อง Vacation Deprivation ของเอ็กซ์พีเดียจึงทำให้รู้ว่าเหตุใดเหล่าพนักงานจึงถูกลิดรอนวันหยุดและไม่ได้พักผ่อนระหว่างลาพักร้อนโดยเห็นได้ชัดว่า ลูกจ้างชาวไทยมีแนวโน้มที่จะยอมละทิ้งแผนการเดินทางพักผ่อนของพวกเขาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ในทางกลับกัน ผมคิดว่านายจ้างควรเริ่มต้นการปลูกฝังและฝึกให้ลูกจ้างรู้จักวางแผนการเรื่องความสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานและการพักผ่อน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นและสุขภาพที่ดีในการทำงาน”

เทย่า โรเจอร์ส นักแสดง นางแบบ และวีเจชื่อดัง ได้แบ่งปันมุมมองของเธอในการบริหารเวลาอย่างสมดุล โดยจัดสรรตารางงานไปพร้อมกับความสนุกตื่นเต้นในการท่องเที่ยวสำรวจโลก “งานของเทย่าเป็นงานในวงการบันเทิงจนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดของชีวิตไป จึงเหลือเวลาน้อยมากที่จะไปท่องเที่ยวสำรวจโลกและผ่อนคลายกับคนที่รัก เวลาต้องเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ เทย่าจะถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วย ซึ่งเทย่าคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ควรทำในตารางการทำงานของทุกคน แต่เทย่าก็พยายามเตือนให้ตัวเองหาเวลาผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปบำบัดในสปาท้องถิ่นหรือสปาที่มีชื่อเสียงแต่ละแห่ง หรือการขับรถไปตามถนนชมวิวเลียบชายฝั่ง ไม่มีอะไรที่ทำให้เทย่ามีความสุขมากไปกว่าการผจญภัย ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กล้วนแล้วแต่ทำให้เทย่ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลาย และพร้อมที่จะกลับมาทำงานด้วยพลังเต็มเปี่ยม”

“นับเป็นความภูมิใจของเอ็กซ์พีเดียที่เราทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายในราคาที่ไม่แพง เราช่วยให้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ในการเดินทาง เราหวังว่าจะได้เห็นคนไทยและครอบครัวใช้เวลาว่างในการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย หรือจะบินไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในวันหยุดสุดสัปดาห์” นายซิโมนกล่าวสรุป