เอ็กซ์พีเดีย (Expedia.co.th®) เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจรชั้นนำของโลก ร่วมกับนอร์ธสตาร์ (NorthStar) บริษัทชั้นนำของโลกด้านการวิจัยและกลยุทธ์ทางการตลาด ได้ทำการสำรวจและศึกษาข้อมูลเรื่องความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า 17,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับความสุขและความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวของครอบครัว โดยผลสำรวจของประเทศไทยได้จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มพ่อแม่จำนวน 300 คน วัยรุ่น 200 คน และกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่ 100 คน

 

นายซิมอน ฟิเก้ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอินเดียของเอ็กซ์พีเดีย กล่าวว่า “นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวบอกกับเราว่า การเดินทางท่องเที่ยวกับลูกๆ ที่บ่อยเกินไปนั้นมันลี้ลับซับซ้อนและโกลาหลยิ่งกว่ามายากลเสียอีก ที่เอ็กซ์พีเดียเราให้ความเอาใจใส่กับเรื่องการวิจัยและพัฒนาประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว เพราะทีมงานของเราจำนวนมากก็เป็นกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวเช่นกัน และเราต้องการให้ทุกครอบครัวแน่ใจว่าพวกเขาสามารถค้นพบการเดินทางอันแสนวิเศษดุจร่ายมนต์ได้ในแบบที่ผู้เชี่ยวชาญเขาทำกัน”

 

ความถี่และทัศนคติของการพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดอยู่ในระดับสูง

จากผลการสำรวจปรากฏว่าเกือบทุกคนในหลายประเทศนั้นไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวอย่างน้อยปีละครั้ง แต่ก็มีบางประเทศที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวถึงปีละสองครั้งหรือมากกว่านั้น ส่วนกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่มักไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปีละครั้งเท่านั้น ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติและถิ่นที่อยู่อาศัยล้วนเป็นเหตุผลที่ชัดเจน ชาวเอเชีย ชาวยุโรปตอนใต้ และชาวเม็กซิโกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัว และพวกเขาจะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวของเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

– นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รั้งตำแหน่งนิยมเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าปีละสองครั้งถึงร้อยละ 74 ตามด้วยกลุ่มพ่อแม่จำนวนร้อยละ 68 และกลุ่มคนที่ไม่ใช่พ่อแม่มีจำนวน ร้อยละ 57

– นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวน้อยกว่าปีละครั้ง โดยเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพียงร้อยละ 29 กลุ่มพ่อแม่มีจำนวนร้อยละ 25 และร้อยละ 21 เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

 

วัยรุ่นทั่วโลกส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดค่อนข้างบ่อย โดยรายงานระบุว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศนิยมไปท่องเที่ยววันหยุดกับครอบครัวถึงปีละสองครั้งหรือมากกว่านั้น

วัยรุ่นไทยและเกาหลีใต้ร้อยละ 74 เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าปีสองครั้งหรือมากกว่า ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่ทำการสำรวจ

– เมื่อมองไปที่ประเทศใกล้เคียงในอาเซียน อย่างฮ่องกง มีจำนวนเพียงร้อยละ 29 ที่เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวปีละสองครั้งหรือมากกว่า ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาทุกประเทศในเอเชีย

 

ในรายงานระบุว่ากลุ่มพ่อแม่ชาวเอเชียนิยมเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนถึงปีละสองครั้งหรือมากกว่า

– กลุ่มพ่อแม่ชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 68 และกลุ่มพ่อแม่ชาวเม็กซิโกร้อยละ 60 นิยมเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวเป็นประจำทุกปีๆ ละสองครั้งหรือมากกว่า

– ในขณะที่กลุ่มพ่อแม่ชาวฮ่องกงร้อยละ 25 และกลุ่มพ่อแม่ชาวเดนมาร์กร้อยละ 30 ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างน้อยที่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละปี

– เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงในอาเซียน กลุ่มพ่อแม่ชาวไทยจำนวนร้อยละ 74 เดินทางท่องเที่ยวบ่อยกว่ากลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าพ่อแม่มีจำนวนร้อยละ 58

 

การเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดทำให้พี่น้องสนิมสนมกันยิ่งขึ้น

วันหยุดพักผ่อนของครอบครัวถือเป็นแรงผลักดันที่จะนำพาญาติพี่น้องได้มาอยู่รวมกัน ซึ่งการสำรวจกลุ่มวัยุร่นที่มีพี่น้องในทุกประเทศส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการท่องเที่ยวกับครอบครัวทำให้พวกเขาสนิทกันยิ่งขึ้น โดยวัยรุ่นชาวเอเชียส่วนใหญ่ใน 8 ประเทศใกล้เคียงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับพี่น้องมากยิ่งขึ้นมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 90 โดย 4 ประเทศที่มีความเห็นเหมือนกันจนน่าทึ่งอย่าง เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และฮ่องกง มีจำนวนสูงถึงร้อยละ 98

 

ช่วงเวลาแห่งความสนุกกับครอบครัวสำหรับวัยรุ่น

 

ในการวัดค่าความสัมพันธ์ของการพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เราขอให้กลุ่มวัยรุ่นอธิบายว่าพวกเขาทำอะไรระหว่างการเดินทางในของพวกเขาและอะไรที่พวกเขาทำที่โรงเรียนเมื่อเร็วๆ นี้ วัยรุ่นส่วนใหญ่ในทุกประเทศส่วนใหญ่จะพวกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำในช่วงวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว แต่บางคนก็ไม่ ซึ่งแตกต่างมากขึ้นกว่าในคนอื่นๆ

– วัยรุ่นในประเทศญี่ปุ่นใช้เวลานานกว่า 12.3 วินาที และวัยรุ่นมาเลเซียใช้เวลานานกว่า 10.8 วินาที ในการอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาทำระหว่างพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัวซึ่งแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับการให้พวกเขาพูดถึงสิ่งที่พวกเขาทำที่โรงเรียน

– วัยรุ่นในนิวซีแลนด์มีความแตกต่างน้อยที่สุด พวกเขาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 4.3 วินาที – 32.5 วินาที ในการอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาทำระหว่างพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัวและใช้เวลา 28.2 วินาที พูดถึงเรื่องที่โรงเรียน

 

ความทรงจำในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว

 

วันหยุดพักผ่อนของครอบครัวมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างความทรงจำที่โปรดปรานที่สุดให้ทุกคน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กล่าวว่าความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดเกิดขึ้นในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว กลุ่มวัยรุ่นมักจะมีความกระตือรือร้นมากที่สุดเมื่อพูดเกี่ยวกับความทรงจำของการเที่ยวกับครอบครัวในวัน ตามด้วยกลุ่มพ่อแม่และกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่ วัยรุ่นส่วนใหญ่ในเกือบทุกประเทศมากกว่าร้อยละ 50 บอกว่า ความทรงจำที่โปรดปรานของพวกเขาเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว ยกเว้น 2 ประเทศนี้คือ:

– ฮ่องกง และญี่ปุ่นซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งที่เห็นด้วย เพียงร้อยละ 48 และ ร้อยละ 44 ตามลำดับ

– ขณะที่วัยรุ่นไทยจำนวนร้อยละ 79 วัยรุ่นมาเลเซียร้อยละ 78 และวัยรุ่นบราซิลร้อยละ 76 ล้วนมีความเห็นสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานที่สุดเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว

 

พ่อแม่ส่วนใหญ่ในเกือบทุกประเทศกล่าวว่า ความทรงจำที่ดีที่สุดของพวกเขาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดของครอบครัว แต่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปหลายระดับ ระหว่างกลุ่มพ่อแม่นักเดินทางชาวยุโรปส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดของครอบครัว และมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งของกลุ่มพ่อแม่ใน 4 ประเทศเหล่านี้ที่เห็นด้วยได้แก่ นอร์เวย์ร้อยละ 46 ไอร์แลนด์ร้อยละ 45 สวีเดนร้อยละ 44 คน และสหราชอาณาจักรร้อยละ 43

 

กลุ่มพ่อแม่ในเอเชียจำนวนมากยอมรับว่า ความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดคือช่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว โดยพ่อแม่ชาวไทยมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 82 ตามด้วยมาเลเซียร้อยละ 81 เกาหลีใต้ร้อยละ 74 และไต้หวันร้อยละ 69

 

ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็มีมุมมองที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่ส่วนใหญ่คือ เห็นด้วยว่าความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานที่สุดเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว และประเทศไทยเป็นประเทศที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดสูงถึงร้อยละ 74 ตามด้วยบราซิลร้อยละ 70 และเม็กซิโกร้อยละ 64 ตามลำดับ

 

การฉีกกฎในช่วงวันหยุดของครอบครัว

 

พ่อแม่ประมาณครึ่งหนึ่งในเกือบทุกประเทศบอกว่า พวกเขายอมละทิ้งกฎและสิ่งน่าเบื่อจนเกินไปเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนในวัน หยุดกับพวกลูกๆ ของเขา

– พ่อแม่ชาวอินเดียร้อยละ 63 ชาวไทยร้อยละ 57 และชาวนิวซีแลนด์ร้อยละ 55 เป็นกลุ่มคนที่ยืดหยุ่นมากที่สุด ที่ยอมให้ลูกๆ ของเขาฉีกกฎและสิ่งที่น่าเบื่อทิ้งไปขณะท่องเที่ยวในวันหยุดของครอบครัว

– ส่วนพ่อแม่ชาวไต้หวันร้อยละ 26 ชาวฮ่องกงร้อยละ 26 และชาวอิตาลีร้อยละ 28 ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างน้อยที่ยอมให้พวกลูกๆ ได้หยุดพักในช่วงปิดเทอม

 

แต่ก็มีพ่อแม่บางคน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่จะอนุญาตให้ลูกๆ หลานๆ ของพวกเขาได้นอนตื่นสายในช่วงปิดเทอม

– พ่อแม่ในหลายประเทศในทวีปยุโรป มักปล่อยให้ลูกหลานของตนนอนดึกในช่วงปิดเทอม โดยพ่อแม่ชาวสวิสมีจำนวนมากที่สุดถึงร้อยละ 67 ชาวฝรั่งเศสร้อยละ 64 และชาวเยอรมันนีร้อยละ 58

– ส่วนพ่อแม่ชาวเอเชียเคร่งครัดในเรื่องเวลานอน โดยเป็นพ่อแม่ชาวไต้หวันมีจำนวนร้อยละ 25 พ่อแม่ชาวฮ่องกงร้อยละ 30 และพ่อแม่ชาวมาเลเซียร้อยละ 33 ที่อย่างน้อยจะยอมให้เด็กๆ ได้ทำตัวสบายๆ มากขึ้นในช่วงปิดเทอม

 

“เป็นเรื่องน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงเห็นครอบครัวเป็นศูนย์กลางเมื่อถึงช่วงวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว มันทำให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันของการอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย ที่เอ็กซ์พีเดีย เรามุ่งเน้นการนำเสนอสิ่งที่ดี่สุดและประหยัดที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้คนไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย” นายฟิเก้กล่าว

ท่องเที่ยวกับครอบครัว 1

คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ นางแบบและนักแสดงชื่อดังของไทย พิธีกรรายการ Asias Next Top Model และบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ อีกทั้งเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังคงความงามไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวของเธอให้ฟังในงาน Expedia Family Travel Survey – Press Briefing ว่า “การวางแผนช่วงวันหยุดของครอบครัวเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ก็เหนื่อยตอนที่ลูกยังเล็กๆ เพราะต้องคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง ตั้งแต่เรื่องการหาสถานที่ที่สะดวกสบายและเหมาะกับเด็กรวมถึงเรื่องระยะทางและเที่ยวบิน ขณะเดียวกันก็ต้องคอยจัดการเรื่องเก็บสัมภาระลงกระเป๋า การวางแผนกำหนดการท่องเที่ยวและการจัดการเรื่องที่พักอาศัย รวมถึงต้องจัดสมดุลกับตารางการทำงานและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และที่สำคัญคือหน้าที่ของแม่ที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรักที่สุด  ส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกดีมากๆ กับเอ็กซ์พีเดีย ที่ช่วยให้ฉันจัดการกับทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย และทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายเหมาะกับความต้องการของฉัน มันเหมือนกับเวลาที่คุณมองคนไทยคุณก็จะเห็นถึงความสุภาพของคนไทยที่มีให้กับทุกคนเสมอ และที่สำคัญที่สุดคือการให้กับเวลาของครอบครัวและเป็นสิ่งที่ฉันจะไม่ยอมแลกกับสิ่งใดในโลกทั้งสิ้น”

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีกับครอบครัว สามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนอของเอ็กซ์พีเดียสำหรับประเทศไทยได้ดังนี้

– Flash Sales นาน 72 ชั่วโมง – นักท่องเที่ยวสามารถรับส่วนลดพิเศษสูงถึง 40% จากโรงแรมที่ร่วมรายการเมื่อทการจองตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปในเวลาท้องถิ่น

– ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับทุกวันตลอด 24 ช.ม.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

 

เอ็กซ์พีเดีย (Expedia.co.th®) นำเสนอเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเดินทางสำหรับครอบครัวเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายในทุกขั้นตอนของการจองและการเดินทาง ที่เอ็กซ์พีเดียเราขึ้นชื่อเรื่องแพจเกจการเดินทางที่หลากหลาย และการจองเที่ยวบินไปพร้อมๆ กับการจองโรงแรมที่สามารถเลือกกำหนดได้เอง โดยที่ผู้ใช้บริการเอ็กซ์พีเดียสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางได้สูงสุดถึง 59% นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นของเอ็กซ์พีเดียยังช่วยให้ครอบครัวสามารถแชร์เส้นทางถึงกันได้อย่างง่ายดายอีกด้วย