วันแม่ปีนี้ใครที่ยังไม่มีแพลนว่าจะพาคุณแม่ไปไหนดี เอ็กซ์พีเดียขอแนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ อย่างการพาแม่ไปไหว้พระที่อยุธยาเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต และถ้าจะให้ดี จัดกันไปเลย 9 วัด รับรองว่าสุขกายสบายใจและอิ่มบุญอย่างแน่นอนค่ะ

เดินสายพาแม่ไหว้พระ 9 วัดอยุธยา


1

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

ภาพจาก:iStockphoto

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมมีชื่อว่า วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ค่ะ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1900 ซึ่งครั้นเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2309 จึงทำให้วัดแห่งนี้ต้องร้างลง หลังจากวัดร้างประมาณ 400 ปี พระฉลวย สุธมฺโม ร่วมกับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี กลุ่มหนึ่ง เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่เพื่อปฏิบัติธรรม หลังจากนั้นประมาณ 4 ปี “จุดเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคล คือ เจดีย์องค์ใหญ่ เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ท่านต้องการออกจาริกอีกครั้งค่ะ จึงได้ไปนิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ ให้มาดูแลวัดใหญ่ชัยมงคลต่อ ซึ่งก็ได้ฟื้นฟูวัดแห่งนี้จนได้รับการยกย่องเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุจำพรรษา และในปี พ.ศ. 2500 วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่า “วัดใหญ่ชัยมงคล”

สำหรับจุดเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคล คือ เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด พระพุทธไสยาสน์ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนั้นภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

2

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ภาพจาก:iStockphoto

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะ มีการสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะ ซึ่งจุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือ “หลายคนรู้จักในนามหลวงพ่อโต พระโบราณคู่บ้านคู่เมือง เมื่อกรุงใกล้จะแตกพระปฏิมากรใหญ่มีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์”พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่หลายคนรู้จักในนามหลวงพ่อโต ส่วนชาวจีนจะรู้จักในนามว่าหลวงพ่อซำปอกงนั่นเอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจ.อยุธยา เป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง และเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตก ปรากฏในคำให้การขาวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์

นอกจากนั้นในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงยังมีพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค ด้วยค่ะ และภายในวัดยังมีตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งชาวจีนจะเรียกว่า “จูแซเนี้ย” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนด้วยค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู นอกจากนั้นทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีใหญ่ 4 งาน ได้แก่
1. งานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน
2. งานสรงน้ำและห่มผ้าถวาย วันแรม 8 ค่ำเดือนเมษายน
3. งานทิ้งกระจาดหรืองานงิ้วเดือน 9
4. งานตรุษจีน

3

วัดมงคลบพิตร

วัดมงคลบพิตร

ภาพจาก:iStockphoto

วัดมงคลบพิตร นับว่าเป็นวัดโบราณสำคัญแห่งหนึ่งในจ.อยุธยาเลยค่ะ จุดที่น่าสนใจของวัดมงคลบพิตร คือ พระมงคลบพิตร “วัดมงคลบพิตร ติดกับพระราชวังโบราณ เมื่อนมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรแล้ว แวะไปชมพระราชวังโบราณกันได้”ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา มีสังฆาฏิพาดเหนือพระอังสาซ้าย ชายยาวลงมาจรดพระนาภี ภายในองค์ก่ออิฐเป็นแกนแล้วบุด้วยทองสัมฤทธิ์ค่ะ และเป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย

สันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดมงคลบพิตร ตั้งติดกับพระราชวังโบราณ ดังนั้นแล้วเมื่อนมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรเสร็จแล้ว อย่าลืมไปชมพระราชวังโบราณกันด้วยนะคะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

4

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ภาพจาก:iStockphoto

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณค่ะ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณอยุธยา“เดิมเป็นวัดหลวงในพระราชวัง ปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา” ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่กทม.อีกด้วย ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีย์สามองค์ที่เป็นจุดเด่นดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปชมกัน ซึ่งจะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของกรุงศรีอยุธยาในสมัยที่ยังเป็นราชธานี

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

5

วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช

ภาพจาก:iStockphoto

วัดธรรมิกราช เดิมมีชื่อว่า วัดมุขราช ค่ะ ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มี“ความโดดเด่นของวัดนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ มีรูปปั้นสิงห์ล้อมรอบเจดีย์ทรงกลมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ”พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ ความโดดเด่นของวัดนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ มีรูปปั้นสิงห์ล้อมรอบเจดีย์ทรงกลมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกความน่ามหัศจรรย์ก็คือส่วนของวิหารหลวง ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่ แต่โครงสร้างของวิหารไม่ได้มีโครงเหล็กเป็นรากฐาน แต่มีความมั่นคงแข็งแรงมาก เพราะใช้ปูนเปลือกหอยและประสานด้วยน้ำตาลอ้อย และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ แต่ถูกพม่าเผาทำลายเหลือเพียงพระเศียร โดยปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

6

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ภาพจาก:iStockphoto

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อ “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” ค่ะ“เชื่อกันว่าหากใครได้มากราบมาไหว้จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวง ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สำหรับสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานในพระอุโบสถ ที่เชื่อกันว่าหากใครได้มากราบมาไหว้จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงพระวิหารที่มีรูปหล่อของหลวงปู่เทียม อดีตเจ้าอาวาสพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัด ที่ขึ้นชื่อเรื่องอยู่ยงคงกระพันและเมตตาให้ได้สักการะด้วยค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

7

วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

ภาพจาก:iStockphoto

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใน ต.สำเภาล่ม เป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ ปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก“ปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากผู้คนนิยมไปกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ” เนื่องจากผู้คนนิยมไปกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ และจุดที่น่าสนใจภายในวัดก็มีอยู่หลายแห่ง อาทิ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะแบบขอม วิหารพระนอน ตำหนักจตุคามรามเทพ พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ โดยผนังของตำหนัก จะมีภาพสีเกี่ยวกับเรื่องหมู่เทวดา นักพรต นมัสการพระพุทธบาท และเรือสำเภาตอนพระพุทธโฆษาจารย์ไปลังกา เป็นต้น

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

8

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

ภาพจาก:iStockphoto

วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่ เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองค่ะ “สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์”เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด ความน่าสนใจอยู่ที่ปรางค์ประธาน ปรางค์บริวาร เมรุทิศเมรุราย ระเบียงคด พระอุโบสถ ภาพปูนปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติต่าง ๆ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

9

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ภาพจาก:iStockphoto

วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา “ถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ถูกไฟไหม้เสียหายเป็นอย่างมาก และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดมหาธาตุก็กลายเป็นวัดร้าง”เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ซึ่งในคราวนั้นวัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายเป็นอย่างมาก พระอุโบสถและวิหาร ตลอดจนกุฏิสงฆ์ถูกเผาเหลือแต่ซากผนัง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดมหาธาตุก็ได้กลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งพระยาไชยวิชิต ผู้รักษาการกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลที่ 3 ได้ทำการซ่อมวัดหน้าพระเมรุที่ริมครองสระบัวขึ้นใหม่หมดทั้งวัด และได้เชิญพระพุทธรูปองค์นั่งห้องพระบาทไปประดิษฐานไว้ในวิหารน้อย ซึ่งอยู่ในวัดหน้าพระเมรุจวบจนปัจจุบันกรมศิลปากรได้พยายามบูรณะไว้ตามสภาพค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

และสำหรับใครที่อยากไปพักค้างคืนที่ จ.อยุธยา เราก็มีโรงแรมที่อยู่ใกล้กับวัดทั้ง 9 วัด มาแนะนำค่ะ

พักที่ไหนดี?
Athithara Homestay-1
Athithara Homestay-2
Athithara Homestay

อธิธารา โฮมสเตย์โรงแรม 3 ดาว ใกล้วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในอยุธยาภายในระยะ 5 กม. จากวัดโลกยสุธา, วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดราชบูรณะ ส่วนพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา และวัดไชยวัฒนาราม สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมนอกจากบริการซักแห้งแล้ว โรงแรมแห่งนี้ยังมีสวน และที่จอดรถฟรี มี WiFi ในพื้นที่สาธารณะฟรี

Ayutthaya Bouchic Hostel
Ayutthaya Bouchic Hostel-1
Ayutthaya Bouchic Hostel-2

อยุธยา บูชิค โฮสเทลเกสท์เฮาส์ 3 ดาว ในอยุธยา พร้อมที่จอดรถฟรี ตั้งอยู่ในอยุธยา ห่างจากวัดไชยวัฒนาราม 1.8 กม. และอยู่ภายในระยะ 5 กม. จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม นอกจากจักรยานฟรีแล้ว เกสท์เฮาส์แห่งนี้ยังมีบริการจองทัวร์/ตั๋ว และสวน ทางที่พักยังให้บริการ WiFi ฟรีในพื้นที่สาธารณะ และที่จอดรถฟรี

The Sixty at Ayutthaya
The Sixty at Ayutthaya-1
The Sixty at Ayutthaya-2

เดอะ ซิกซ์ตี้ แอท อยุธยาเกสท์เฮาส์ 3 ดาว สามารถเดินไปวัดราชบูรณะได้ ตั้งอยู่ในอยุธยา ห่างจากวัดพระมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ เพียงไม่กี่ก้าว สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม เกสท์เฮาส์นี้มีบริการจองทัวร์/ตั๋ว และWiFi ฟรีในพื้นที่สาธารณะ

และที่อื่นอีกมากมาย เช่น ลอยมณี เฮาส์ดิโอล พาเลซ รีสอร์ท , สิปปฺ พระนครศรีอยุธยา , ใบเฟิร์น โฮมสเตย์ , พระคุณ เฮ้าส์ , เอวายเอ็กซ์ เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อยุธยา , ศาลาอยุธยา