การสวดมนต์ข้ามปี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่น่าทำเพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ที่ดี เพราะนอกจากจะเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วยังเป็นมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย และในปีนี้เป็นปีที่ปวงชนชาวไทยได้สูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เอ็กซ์พีเดียขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเรามีวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่จัดการสวดมนต์ข้ามปีในทุก ๆ ปีมาแนะนำกันด้วยค่ะ

สวดมนต์ข้ามปีกับ 5 วัดชื่อดัง


1

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร-1 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร-2

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอยู่ทุก ๆ ปีค่ะ แต่เดิมวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีชื่อวัดว่า “วัดสะแก” โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองบริเวณรอบวัด และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสระเกศ” แปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2325 และที่ทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างแน่นอนก็คือ เจดีย์ภูเขาทอง สีเหลืองทองอร่าม ซึ่งมีการจำลองแบบมาจากพระเจดีย์ของวัดภูเขาทองใน จ.อยุธยา ที่มีอายุร่วมกว่า 200 กว่าปี สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีของวัดสระเกศจะมีหลาย ๆ กิจกรรมเกิดขึ้น โดยทุก ๆ ปีก็จะมีประชาชนมาจับจองพื้นที่รอบอุโบสถจนเต็มพื้นเลยค่ะ

💰 ค่าบริการ
เวลาทำการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

2

วัดยานนาวา

วัดยานนาวา-2 วัดยานนาวา-1

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ที่ ถ.เจริญกรุง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร วัดยานนาวา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกายค่ะ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมมีชื่อ “วัดคอกควาย” เนื่องจากมีชาวทวายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และได้นำควายที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่หมู่บ้าน

ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี วัดคอกควายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ซึ่งมีชื่อใหม่ว่า “วัดคอกกระบือ” และในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ และรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ และมีการเปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น “วัดยานนาวา” แทนค่ะ

ซึ่งความโดดเด่นของวัดยานนาวาที่ทุกคนเห็นก็คือ พระเจดีย์บนเรือสำเภา ซึ่งสร้างในสมัยรัลกาลที่ 3 สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีของวัดยานนาวา จะมีทั้งการนั่งสมาทานศีล เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติกรรมฐานด้วยค่ะ

💰 ค่าบริการ
เวลาทำการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

3

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร-2 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร-1

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริม ถ.บวรนิเวศน์และ ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครค่ะ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกด้วย วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดใหม่” และมีความสำคัญคือ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวช ซึ่งได้แก่ รัชกาลที่ 4 – 7 และรัชกาลที่ 9 รวมถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีของวัดบวรนิเวศราชวรวิหารก็เป็นที่นิยมเช่นกันค่ะ เพราะนอกจากจะได้สวดมนต์ข้ามปีแล้ว ยังจะได้สักการะพระพุทธชินสีห์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัด รวมถึงจะได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงปริศนาธรรมฉฬาภิชาติอีกด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาทำการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

4

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร-1

ภาพจาก : https://www.facebook.com/phichaiyat

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร-2

ภาพจาก : https://www.facebook.com/phichaiyat

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพุทธ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารค่ะ แต่เดิมวัดพิชยญาติการามวรวิหารเป็นวัดร้าง แต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยมีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน และเมื่อทำการบูรณะวัดเสร็จแล้ว ก็ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” วัดพิชยญาติการามวรวิหาร มีพระปรางค์ขนาดใหญ่ที่สูงเด่นเป็นสง่า รวมถึงพระอุโบสถที่สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งไม่มีช่อฟ้า ใบระกา สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ก็นับเป็นอีกหนึ่งวัดในกรุงเทพฯ ที่ประชาชนนิยมมาร่วมสวดมนต์ค่ะ

💰 ค่าบริการ
เวลาทำการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

4

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร-3
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร-1-2

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรภาพไทย – จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดสามจีน” โดยในปี พ.ศ. 2477 พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต เป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้ปรับปรุงวัดอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2482 ก็มีพ่อค้า ประชาชน คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดไตรมิตรวิทยาราม” ซึ่งหมายถึง เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ อีกทั้งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยอีกด้วย สิ่งสำคัญของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร คือ “พระสุโขทัยไตรมิตร” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊คอีกด้วย โดยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จะล้นหลามไปด้วยประชาชน และมีการสวดมนต์หลายพิธีค่ะ

💰 ค่าบริการ
เวลาทำการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?