มีใครยังไม่ได้ไปไหว้พระเสริมดวง เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตบ้างมั๊ยคะ? และใครที่อยากเสริมดวงด้วยการไหว้พระ แต่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดี วันนี้เรามีมาแนะนำกันค่ะว่าแต่ละราศีควรไปไหว้พระเสริมดวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอกฤกษ์เอาชัยที่ไหนกันบ้าง จะได้ดวงดี ดวงเฮงกันค่ะ

ไหว้พระเสริมดวง 12 วัด 12 ราศี


1

ราศีมังกร : (14 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์)
และ ราศีธนู : (15 ธันวาคม – 13 มกราคม)

horoscope-10

ภาพจาก :www.watpaphukon.org

ชาวราศีมังกรและชาวราศีธนูจะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี ค่ะ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ซึ่งล้อมรอบด้วยป่ากว่า 3,000 ไร่ โดยสร้างขึ้นจากผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย ด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ จึงควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุดค่ะ ด้วยความอัศจรรย์ของที่แห่งนี้จึงมีผู้ศรัทธาได้ร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน อีกทั้งยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ซึ่งควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจังตลอดไปอีกด้วย ภายในอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” ที่สร้างเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ ชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยมีความยาวกว่า 20 เมตร และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 6 ปี เลยค่ะ

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

2

ราศีกุมภ์ : (14 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม)

horoscope-8

ภาพจาก :facebook.com/WadRaChathiWaSWihar

ชาวราศีมังกรกุมภ์จะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ ค่ะ เป็นวัดโบราณก่อนสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่าวัดสมอราย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับท่าวาสุกรี สามเสน เคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 ระหว่างทรงผนวช และเป็นที่ก่อกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายด้วยค่ะ แนะนำให้ชาวราศีกุมภ์ไปกราบสักการะพระสัมพุทธวัฒโนภาส ที่ประดิษฐานอยู่ในห้องหลังสุดของอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ อีกหนึ่งจุดที่สำคัญของวัดคือศาลาการเปรียญที่ตั้งอยู่หน้าวัด สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง จุคนได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคน โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้สร้างเลียนแบบจากศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

3

ราศีมีน : (14 มีนาคม – 14 เมษายน)

horoscope-7

ภาพจาก :www.cca.chula.ac.th

ชาวราศีมีนจะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ค่ะ ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อ.เมือง สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณค่ะ ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกองค์หนึ่งของประเทศ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนใน จ.สกลนคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนค่ะ แนะนำให้ชาวราศีมีนมานั่งสมาธิอธิฐานจิตเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

4

ราศีเมษ : (15 เมษายน – 14 พฤกษภาคม)

horoscope-5

ภาพจาก :facebook.com/WatDibayaVariVihara

ชาวราศีเมษจะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดทิพยวารีวิหาร หรือวัดกัมโล่วยี่ จ.กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนตรีเพชร ซึ่งสร้างในสมัยกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. 2319 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายค่ะ โดยวัดแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือ บ่อน้ำทิพย์ และเทพมังกรเขียว เป็นเทพารักษ์ประจำบ่อน้ำประจำวัด จนมีการตั้งศาลเทพเจ้ามังกรเขียวขึ้นมา และถือเป็นวัดที่คนจีนนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นที่นิยมในการมาขอพรให้สมความปรารถนา คุ้มครองดวงชะตา เสริมพลังบารมี และโชคลาภค่ะ นอกจากนั้นภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ เช่น หมออูโต๋ว, เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก, เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม ที่มีดวงตายื่นออกมา, องค์ซำกวง หรือเทพ 3 ตา, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร เป็นต้น

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

4

ราศีพฤษภ : (15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน)

horoscope-4

ภาพจาก :www.flickr.com

ชาวราศีพฤษภจะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ ค่ะ ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ ค่ะ มีเรื่องเล่าว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง, วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จ.นนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยารามค่ะ เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน 3 คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน” นั่นเอง และหากชาวราศีพฤษภไปจะต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อทองคำ หรือพระสุโขทัยไตรมิตร พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่มีความศักดิ์มากด้วยนะคะ ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวจีน ไปขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกันค่ะ

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

6

ราศีเมถุน : (15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม)

horoscope-11

ภาพจาก :iStockPhoto

ชาวราศีเมถุนจะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดศรีชุม จ.สุโขทัย ค่ะ ที่นี่เป็นโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ อยู่ในมณฑปชื่อว่า “พระพุทธอจนะ” ซึ่งหมายถึง ความไม่หวั่นไหว เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไปปราบกบฏที่เมืองสวรรคโลก ได้มีการมาชุมนุมที่วัดศรีชุมก่อน และมีการวางแผนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารด้วยการให้ทหารนายหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังขององค์พระพุทธรูปและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหาร จึงเป็นตำนานของ “พระพูดได้” นั่นเอง อีกทั้งวัดศรีชุมแห่งนี้ยังได้มีการจัดพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วยค่ะ พระพุทธอจนะ เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นตำนานเล่าขานอันเลืองชื่อ โดยแนะนำให้ชาวราศีเมถุนมาสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายบุญกุศลแก่เทวดารักษาตัว และเจ้ากรรมนายเวรที่นี่ค่ะ

💰ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

7

ราศีกรกฎ : (16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม) และ ราศีพิจิก : (16 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม)

horoscope-2

ภาพจาก :iStockPhoto

ชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกจะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา ค่ะ วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงที่มีประวัติมายาวนาน เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากโดยเรียกกันว่า “ซำปอกง” นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปี โด่งดังเป็นอย่างมากในเรื่องของการค้าขาย ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองหากใครมีอาชีพค้าขายจะยิ่งเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเอง ดังนั้นชาวราศีกรกฏที่ทำอาชีพค้าขายจะต้องมาที่นี่ให้ได้ค่ะ

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

8

ราศีสิงห์ : (17 สิงหาคม – 15 กันยายน)

horoscope-6

ภาพจาก :www.watprayoon.com

ชาวราศีสิงห์จะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่าและสมุหพระกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 ซึ่งมีอาณาเขตติดกับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2375 ได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาส” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดรั้วเหล็ก” เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นบางตอนค่ะ วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีสิงห์ควรไปสักการะ คือพระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์นั่นเองค่ะ นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังบูรณะจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2556 จากยูเนสโกด้วยค่ะ

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

9

ราศีกันย์ : (16 กันยายน – 16 ตุลาคม)

horoscope-1

ภาพจาก :iStockPhoto

ชาวราศีกันต์จะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศน์และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร วัดบวรนิเวศวิหารนี้มีศิลปกรรม และถาวรวัตถุที่มีค่าควรแก่การศึกษามากมาย ชาวราศีกันย์ควรไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ องค์พระไพรีพินาศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ศัตรูผู้คิดไม่ดีกับตัวเราแพ้พ่าย หรือกลับใจมาเป็นมิตรกับเรา และควรไปกราบพระประธานในพระอุโบสถ คือพระโตและพระพุทธชินสีห์เพื่อ ให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี

10

ราศีตุลย์ : (17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

horoscope-3

ภาพจาก :www.watkhet.com

ชาวราศีตุลย์จะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนเบญจมราชูทิศ ในตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดญวนซึ่งก่อสร้างเป็นศิลปะแบบจีนปนไทยค่ะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2377 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี และเป็นศูนย์รวมพุธศาสนิกชนฝ่ายมหายานทั้งใกล้และไกล พระประธานในวัดทั้ง 3 องค์มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ภายในวัดมีอาคารโรงเจเพื่อรองรับผู้ที่มาถือศีลกินเจ เป็นเวลายาวนานกว่าร้อยปีค่ะ ที่วัดแห่งนี้จะมีนกนางแอ่นป่ามาสร้างรังสีดำขนาดใหญ่ห้อยย้อยลงมาจากกลางเพดานโบสถ์และยัง มีรังเล็ก ๆ อยู่ตามหัวเสาที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์อีกด้วย นกนางแอ่นเหล่านี้มาอาศัยทำรังที่วัดเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยจะบินออกไปหาอาหารในตอนเช้าและบินกลับมาเข้ารังในตอนเย็น

เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี