สังเวชนียสถาน 4 หรือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางหลักๆ ของพุทธศาสนิกชนเลยทีเดียว หากใครอยากจัดทริปทำบุญควบคู่กับชมโบราณสถานทางพุทธศาสนา การไปเยี่ยมชมสักการะสังเวชนียสถานนี่ละที่จะตอบโจทย์เราได้ดีที่สุด ซึ่งวันนี้ Expedia จะพาทุกคนไปเที่ยวพุทธคยาหนึ่งในสังเวชนียสถาน 4 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียกัน

รวมที่เที่ยวพุทธคยา ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต


การเดินทางไปพุทธคยานั้นก็สะดวกสบาย เพราะมีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปถึงท่าอากาศยานคยาในเมืองคยา ประเทศอินเดียเลย ให้นั่งเครื่องบินไปลงที่ ท่าอากาศยาน Gaya Airport แล้วต่อแท็กซี่จากสนามบินเข้าเมือง จากสนามบินถึงพุทธคยาใช้เวลาประมาณ 10 นาที ค่าโดยสารประมาณ 600 – 800 รูปี สำหรับการเดินทางภายในพุทธคยาสามารถใช้วิธีการเดินชมได้ ถึงแม้พื้นที่ในพุทธคยาจะกว้างมาก แต่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ก็อยู่ไม่ไกลจากกันมากและบรรยากาศก็ร่มรื่น หรือหากใครไม่อยากเดินก็สามารถเลือกขึ้นแท็กซี่ได้เช่นกัน

พุทธคยาตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา มีทิวเขาเล็กๆ ล้อมรอบ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และเงียบสงบเหมาะกับการมาแสวงบุญ ไปเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้รับชมโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีโอกาสได้พบปะพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกที่มาสักการะและแสวงบุญอีกด้วย

1

กลุ่มพุทธสถานพุทธคยา

1.กลุ่มพุทธสถานพุทธคยา-1
1.กลุ่มพุทธสถานพุทธคยา-2
ภาพจาก : www.britannica.com , iStockPhoto

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองคยาก็คือพุทธคยานี่เอง พุทธคยาเป็นกลุ่มพุทธสถานที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดในกลุ่มสังเวชนียสถาน 4 เพราะเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2545

ในสมัยพุทธกาล พุทธคยามีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านอุรุเวลา ตั้งอยู่ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่ประทับเพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้น) หลังจากตรัสรู้ถึง 7 สัปดาห์ พุทธสถานพุทธคยาเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในปี พ.ศ.228 และได้รับการทะนุบำรุงสืบต่อมาโดยกษัตริย์ชาวพุทธในอินเดีย จะมีอะไรบ้างตามไปดูกัน

1. เจดีย์พุทธคยา

1.กลุ่มพุทธสถานพุทธคยา-3

1.เจดีย์พุทธคยา-4
1.เจดีย์พุทธคยา-5
ภาพจาก : iStockPhoto , www.blog.coxandkings.com

เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูง เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีย์ที่ไม่ถูกทำลายจากกษัตริย์ชาวฮินดูในสมัยที่มีการกวาดล้างพระพุทธศาสนาในอินเดีย ส่วนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดีย์มีเจดีย์บริวารล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศ เดิมเจดีย์พุทธคยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นัก ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจ้าหุวิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ในปัจจุบันเจดีย์พุทธคยาถือเป็นแลนด์มาร์คของกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา

2. ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์

1.ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์-6
1.ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์-7
ภาพจาก : www.somewhereindhamma.wordpress.com , www.outlookindia.com

ต้นพระศรีมหาโพธิ์คือต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับในช่วงเวลาตรัสรู้ เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีทั้งหมด 4 ต้น

◆ ต้นแรกคือต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งตายลงในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช

◆ ต้นที่สองคือต้นที่แตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ถูกทำลายลงในสมัยพระเจ้าสาสังการ กษัตริย์ฮินดู

◆ ต้นที่สามคือต้นที่แตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ตายลงเพราะขาดการบำรุงดูแล เนื่องจากเป็นช่วงพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม

◆ ต้นที่ 4 คือต้นศรีมหาโพธิ์ต้นปัจจุบันที่แตกหน่อมาจากต้นที่ 3 ได้รับการบำรุงดูแลหน่อโดยเซอร์คันนิงแฮม หัวหน้าคณะสำรวจพุทธศาสนสถานในช่วงที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันมีอายุ 138 ปี

ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวัชรอาสน์ พระแท่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อบูชาสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า ตัวแท่นทำจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเป็นรูปเพชร พญาหงส์ และดอกมณฑารพสลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต์ หรือนั่งทำสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์แห่งนี้

พักที่ไหนดี?

2

วัดไทยพุทธคยา

2.วัดไทยพุทธคยา-1

2.วัดไทยพุทธคยา-2

ภาพจาก : www.indiasinvitation.com , www.bodhgayatourism.in

วัดไทยพุทธคยาเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย อยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยรัฐบาลอินเดียได้ส่งสาสน์เชิญให้ประเทศไทยมาสร้างวัดด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบไทยในพุทธคยา เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพุทธชยันตีหรือฉลอง 25 พุทธศตวรรษในประเทศอินเดีย วัดไทยพุทธคยามีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่และอยู่ห่างจากเจดีย์พุทธคยาเพียง 500 เมตร พระอุโบสถของวัดเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ จำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารในกรุงเทพฯ ซึ่งการจำลองแบบนี้เป็นการจำลองทั้งภายนอกและภายใน ศิลปะภาพวาดในอุโบสถ ประตู หน้าต่างก็เป็นแบบเดียวกันกับวัดเบญจมบพิตรฯ ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลอง พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธชินราชรวมถึงทำบุญกับพระไทยที่วัดไทยพุทธคยาแห่งนี้

พักที่ไหนดี?

3

วัดพุทธนานาชาติ พุทธคยา

3.วัดพุทธนานาชาติ-พุทธคยา-1

พระใหญ่ในเขตวัดญี่ปุ่นพุทธคยา

3.วัดพุทธนานาชาติ พุทธคยา-2

วัดญี่ปุ่นในพุทธคยา

3.วัดพุทธนานาชาติ พุทธคยา-3

วัดทิเบตในพุทธคยา

3.วัดพุทธนานาชาติ พุทธคยา-4

วัดภูฎานในพุทธคยา

ภาพจาก : iStockPhoto ,
www.bodhgayatemple.com ,
www.mahabodhi.com

นอกจากวัดไทยพุทธคยาแล้ว รัฐบาลอินเดียก็ได้ประกาศเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนามาสร้างวัดด้วยสถาปัตยกรรมพุทธของประเทศตัวเองในพุทธคยาอีกด้วย เพื่อทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแดนพุทธภูมิที่รวมความหลากหลายทั้งทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ภายในพุทธคยามีวัดนานาชาติอยู่ทั่วบริเวณ เช่น วัดญี่ปุ่น วัดจีน วัดทิเบต วัดภูฏาน วัดกัมพูชา วัดศรีลังกา วัดลาว และวัดพม่า ซึ่งแต่ละวัดก็มีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเทศตัวเองที่โดดเด่นและสวยงามไม่แพ้กัน

พักที่ไหนดี?

พุทธคยาเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในอินเดียที่พุทธศาสนิกชนต้องหาโอกาสไปสักการะหรือเยี่ยมชมให้ได้ซักครั้งในชีวิต และถึงแม้จะไม่ใช่ชาวพุทธก็สามารถไปท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานของสถานที่มรดกโลกแห่งนี้ได้