กัมพูชาเป็นประเทศที่มีพนมเปญ (Phnom Penh) เป็นเมืองหลวงและเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดกาล แต่สำหรับใครที่หลงใหลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชอบดูสถาปัตยกรรมโบราณ ปราสาทเก่าแก่สวยๆ รวมไปถึงชอบศึกษาอารยธรรมโบราณและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เราขอแนะนำให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบ (Siem Reap) เพราะเมืองนี้มีโบราณสถานที่สำคัญต่อโลกหลายแห่ง อีกทั้งกัมพูชายังเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่สามารถเดินทางไปง่าย และไม่ต้องใช้วีซ่าเดินทางด้วย ดังนั้นเอ็กซ์พีเดียขอชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวกัมพูชาในเมืองเสียมเรียบ ไปเปิดหูเปิดตาดูความงดงามของดินแดนประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณที่กัมพูชากัน

เยือน 6 ที่เที่ยวกัมพูชา


1

นครวัด (Angkor Wat)

1.AngkorWat-1

1.AngkorWat-2
1.AngkorWat-3
ภาพจาก : iStockPhoto

นครวัดเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณและเป็นที่เที่ยวกัมพูชาที่ควรค่าแก่การไปเที่ยวให้ได้สักครั้งในชีวิต นครวัดตั้งอยู่ในเมืองเสียมเรียบ ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 ประมาณปีพ.ศ.1650 – 1693 เพื่อบูชาพระวิษณุและใช้เป็นราชสุสานเก็บพระศพของพระองค์
ในอดีตนครวัดเคยเป็นทั้งเมืองหลวงและศาสนสถานประจำรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แต่พอเข้าสู่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ได้ทรงเปลี่ยนนครวัดเป็นศาสนสถานพุทธนิกายมหายาน จากนั้นประมาณปีพ.ศ.1720 พวกจามก็ได้เข้ามาบุกขอม พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องทรงย้ายไปและสร้างเมืองนครธมและปราสาทบายน ซึ่งห่างจากนครวัดไปทางเหนือเป็นเมืองหลวงใหม่

ต้องบอกเลยว่านครวัดนั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆ เพราะสร้างด้วยหินทรายมากกว่า 10 ล้านก้อน ใช้แรงงานคนก่อสร้างนับแสนคนเพื่อขนและชักลากหินมาจากเขาพนมกุเลนที่อยู่ห่างออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ภายในนครวัดมีเสามากกว่า 1,800 ต้น หนักต้นละกว่า 10 ตัน มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร กำแพงชั้นนอกรอบปราสาทสลักหินภาพเล่าวรรณคดีรามายณะ มีรูปแกะสลักนางอัปสร 1,635 นาง ที่ทั้งหมดทรงเครื่องและทรงผมไม่ซ้ำกัน รวมไปถึงภาพที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในสมัยนั้นนับไม่ถ้วน ถือว่าเป็นยุคที่ขอมมีความเจริญรุ่งโรจน์มากที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่านครวัดก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1992 และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี ค.ศ.2007 อีกด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

2

นครธม (Angkor Thom)

2.AngkorThom-1

2.AngkorThom-2
2.AngkorThom-3
ภาพจาก : iStockPhoto

นครธมเป็นมหานครแห่งปราสาทของเสียมเรียบที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนครวัด โดยนครธม หมายถึง เมืองพระนครหลวง ตั้งอยู่ภายในพระนคร ถูกสถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม ซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด และอยู่ในยุครุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขอมอีกด้วย นครธมเป็นเมืองที่ถูกสร้างตามศิลปะแบบบายน มีรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยมีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน และมีประตูเมือง 4 ทิศ โดยบริเวณตรงกลางเมืองคือปราสาทบายน ซึ่งเป็นปราสาทหลักของนครธมนั่นเอง

เมื่อเพื่อนๆ มาเที่ยวที่นครธมก็จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นหินทรายที่สลักรูปพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา บริเวณประตูที่มีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียรเป็นประติมากรรมลอยตัว ฯลฯ บนพื้นที่ใหญ่ถึง 5,625 ไร่เลยทีเดียว เป็นที่เที่ยวกัมพูชาที่ต้องไปชมให้ได้สักครั้งก่อนตาย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

3

ปราสาทบายน (Bayon)

3.Bayon-1

3.Bayon-2
3.Bayon-3
ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทบายนเป็นปราสาทที่อยู่บริเวณตรงกลางของนครธม ถูกสร้างตามศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เพราะพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน แตกต่างจากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่นับถือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์

ความงดงามและยิ่งใหญ่ของปราสาทบายนที่เวลาเพื่อนๆ ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วต้องแวะไปชมให้เห็นกับตาก็คือตัวปราสาทถูกสร้างโดยการนำหินมาวางซ้อนกันขึ้นเป็นรูปร่างที่มีแต่รูปใบหน้าคน ดูลึกลับและน่าค้นหา ความพิเศษอยู่ตรงที่ไม่ว่าเพื่อนๆ จะขึ้นไปยืนอยู่ตรงไหนของปราสาทก็ไม่อาจหลุดพ้นจากสายตาเหล่านี้ได้เลย เพราะเหมือนมีตาคอยจ้องมองอยู่ทุกทิศทางนั่นเอง

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

4

ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)

4.TaProhm-1

4.TaProhm-2
4.TaProhm-3
ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทตาพรหมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองนครธม เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประมาณปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 หรือ พ.ศ. 1729 และมีการขยายพื้นที่ก่อสร้างต่อเติมอีกในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 โดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระนางชัยราชจุฑามณี พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง จุดเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นไม้และรากไม้ปกคลุมตัวปราสาท ดูสวยงามและลึกลับ ซึ่งทำให้เป็นเอกลักษณ์ของปราสาทแห่งนี้นั่นเอง

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

4

ปราสาทพนมบาเค็ง (Phnom Bakheng)

5.PhnomBakheng-1

5.PhnomBakheng-2
5.PhnomBakheng-3
ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทพนมบาเค็งหรือปราสาทยโศธระปุระเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกัมพูชาที่สำคัญ ถูกสร้างในปีกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ประมาณ พ.ศ. 1450 ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ตามแบบศิลปะบาเค็ง ปราสาทพนมบาเค็งตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กๆ ที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร ถูกจำลองลักษณะมาจากปราสาทบากองที่มีรูปทรงแบบปิระมิด ตัวระเบียงแต่ละชั้นมีปราสาทเล็กๆ 4 มุม ภายในปรางค์ประธานมีศิวลึงค์ตั้งอยู่ เป็นปราสาทที่ใช้เวลาก่อสร้างนานมากถึง 21 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.1450 -1471 เลยทีเดียว แม้ว่าจะเคยถูกบูรณะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 แล้ว แต่ปัจจุบันตัวปราสาทนั้นก็ทรุดโทรมลงมาก และแม้ว่าจะทรุดโทรมลงไปแต่ความยิ่งใหญ่และมนต์ขลังยังคงมีให้เราได้สัมผัส ตั้งแต่บันไดขึ้นสู่ปรางค์ประธาน บริเวณส่วนบนยอดปรางค์ประธานที่มีปรางค์บริวารล้อมรอบ 4 ปราสาท บริเวณด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นตัวเมืองเสียมเรียบได้อีกด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

6

ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei)

6.BanteaySrei-1

6.BanteaySrei-2
6.BanteaySrei-3
ภาพจาก : iStockPhoto

ปราสาทบันทายศรีเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกัมพูชาที่มีความสวยงาม โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมเรียบ ปราสาทบันทายศรีถูกสร้างขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่ 16 ช่วงสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะ มีการผสมผสานศิลปะในหลายยุคสมัยเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบบันทายศรีศิลปะ ศิลปะแบบพระโค ศิลปะแบบบาเค็ง ฯลฯ ตัวปราสาททั้งหมดถูกก่อสร้างโดยใช้หินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด ซึ่งหายากมาก พร้อมการแกะสลักลวดลายที่ดูอ่อนช้อยสวยงามบริเวณจุดต่างๆ อาทิ บริเวณหน้าบันของโคปุระชั้นในหรือกรอบซุ้มปราสาทชั้นในมีการแกะสลักเป็นภาพพระคชลักษณมี บริเวณหน้าบันโคปุระปราสาทองค์แรกมีภาพสลักพระศิวนาฎราช เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกัมพูชาและเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ควรค่าแก่การไปชมให้เห็นกับตาตัวเองให้ได้สักครั้งในชีวิต

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ทริคเล็กๆ น้อยๆ ในการเที่ยวปราสาทต่างๆ ก็คือเพื่อนๆ ควรเดินทางไปตั้งแต่เช้าช่วงเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด เพราะที่นี่แดดร้อนมาก ควรพกร่มและแว่นกัดแดดไปด้วย หรือไม่อย่างนั้นแนะนำให้ไปตอนบ่ายหลังแดดร่มแล้วเพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทช่วงเย็น โดยเฉพาะบริเวณนครวัดที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากอีกแห่งของโลกเลยทีเดียว