ถ้าจะกล่าวถึงโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 แล้วหลายคนคงได้แต่ร้องโอ้โห เพราะไม่รู้จะไล่นับกันอย่างไรให้ครบ เพราะช่างมากเหลือเกิน แต่ในบทความนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวตามรอยโครงการโคนมต่างๆ ในพระราชดำริของพระองค์

โครงการโคนมในพระราชดำริ


1

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ที่ประทับส่วนพระองค์อย่างพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต คงเป็นที่ประทับของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกที่สร้างโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาขึ้นในนั้น เพื่อใช้ในการศึกษา ทดลอง และวิจัยหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งภายในประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ หลากหลายโครงการและหนึ่งในนั้นก็คือโรงโคนม สวนจิตรลดา จากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนม เพื่อนำมาเป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกรในประเทศ อีกทั้งยังทรงนำทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโคนมเพื่อเลี้ยงโคนมพันธุ์เรดเดน โคพันธุ์บราวน์สวิส และพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย ต่อมาได้มีการพัฒนาโครงการสร้างโรงนมผงสวนดุสิต นำนมมาแปรรูป ผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์และนมอัดเม็ด สร้างรายได้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป กล่าวได้ว่าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติตาม ยึดหลักแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์

ตัวอย่างโครงการอื่นๆ ในสวนจิตรลดา

เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์       เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา
งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง       น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ โรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง
สาหร่ายเกลียวทอง       โรงกระดาษสา น้ำผึ้งสวนจิตรลดา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-282-8200, 02-281-7999 ต่อ 2104

2

โครงการชั่งหัวมัน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การทำพื้นที่แห้งแล้งให้กลับมามีชีวิตชีวาสำหรับใครหลายคนคงมองว่าเป็นเรื่องยาก และอาจจะทำไม่สำเร็จ แต่กับพ่อของเราที่ทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมด กลับทำมันได้เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนของท่าน ที่ดินจำนวน 250 ไร่ที่เคยแห้งแล้งมาก่อนคือที่ที่พระองค์ทรงซื้อมาดำเนินโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพื่อเพาะปลูกพืชเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร จากครั้งที่ชาวบ้านนำหัวมันเทศมาทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อตอนแปรพระราชฐานยังพระราชวังไกลกังวล แต่มิได้ทรงนำกลับกรุงเทพฯ เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งหัวมันเทศได้งอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่า “มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้” และพระราชทานพันธุ์มันเทศลูกนั้นให้นำมาปลูกไว้ที่ที่ดินแปลงนี้ แล้วพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริยังมีพืชอีกจำนวนมากที่แบ่งไว้อย่างเป็นสัดส่วน อีกทั้งยังมีส่วนของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ ซึ่งสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-472-700-1

โรงแรมใกล้โครงการชั่งหัวมัน

3

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี

ไม่ว่าจะประพาสที่ไหน ที่ใด พระองค์ทรงมีมุมมองกว้างไกลคอยนำเอาสิ่งที่ดีๆ กลับมาพัฒนาประเทศไทยให้ทันสมัยเทียบเท่ากับที่อื่นอยู่เสมอ อย่างเช่นครั้งเมื่อพระองค์เสด็จประพาสทวีปยุโรป ได้เสด็จประทับแรม ณ ประเทศเดนมาร์ก พระองค์สนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย ในเวลาต่อมาจึงทรงจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย – เดนมาร์ก” ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพัฒนามาเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในที่สุด

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 6 สถานี คือ

1. เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. สวนสัตว์ไทย – เดนมาร์ก

3. ชมวีดีทัศน์

4. รีดนมโค

5. ป้อนนมลูกโค

6. การแสดงม้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-344-926

โรงแรมใกล้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

4

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี

เกิดจากในปี พ.ศ. 2512 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหาขาดทุนเพราะภาวะนมโคสดล้นตลาด กลุ่มเกษตรกรจึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อรัชกาลที่ 9 เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ พระองค์จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยมีเอกชนสมทบทุนบางส่วน จัดตั้งโรงงานทำนมผงขึ้น ณ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งใครที่ขับรถผ่านไปมาสามารถแวะดื่มนมสดและไอศกรีมนมสดแท้ที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-389234, 032-351941, 032-389038-9

โรงแรมใกล้สหกรณ์โคนมหนองโพ

5

โครงการศูนย์รวมน้ำนมภูพาน จ.สกลนคร

โครการสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาตามรอยสำหรับโครงการโคนมในพระราชดำริ คือ โครงการโรงนมภูพาน จังหวัดสกลนคร เนื่องจากรัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทอดพระเนตรดำเนินงานของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริสรุปได้ว่าให้สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและจังหวัดสกลนครพิจารณาจัดทำโครงการนมพาสเจอร์ไรส์ และทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรและให้จัดทำโครงการโรงนมพาสเจอไรซ์ขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน

จากนั้นโครงการศูนย์รวมน้ำนมภูพาน จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อ

1.ดำเนินการทดสอบและวิจัยการแปรสภาพนมสด ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

3.ส่งเสริมให้ราษฎรบริโภคน้ำนมที่สะอาด บริสุทธิ์ และได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์

4.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่การดำเนินงานตามระบบสหกรณ์ในโอกาสต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4270-1790

ทุกโครงการในพระราชดำริที่พระองค์ทรงทำ ทรงเหนื่อย ก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา คนไทยทุกคนควรนำหลักการใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ทรงสอนมาปรับใช้กับตัวเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นดังที่พระองค์ทรงประสงค์ให้คนไทยเป็นนั่นเอง

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ขอบคุณข้อมูลจาก

rabbit finance-magazine

Rabbit Finance Magazine

Rabbit Finance Magazine เว็บไซต์ที่รวมรวบข่าวการเงิน และบทความที่น่าสนใจ ทั้งข่าวสารด้านการเงิน และความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมประกันภัย เกร็ดความรู้ต่างๆ
รวมถึงบทความไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ ที่จะทำให้เรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอีกต่อไป เลือกอ่านบทความดีๆ เลือก Rabbit Finance Magazine