ข้อมูลเบื้องต้น เชียงราย

ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งอดีต เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีในทุกฤดูกาล เพราะมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

 • ดอยตุง
  6.-พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง-2
  ค่าเข้าพระตำหนัก
  ผู้ใหญ่ 90 บาท
  เด็ก 45 บาท
  นอกจากไปดูสวนแม่ฟ้าหลวงและพระตำหนักดอยตุงแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถศึกษานิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชวงศ์ได้จากหอแห่งแรงบันดาลใจ ภายในจัดแสดงผลงานจากความปรีชาสามารถ และพระวิสัยทัศน์ของกว้างไกลของสมาชิกครอบครัวพระองค์
 • พระธาตุดอยตุง
  วัดพระธาตุดอยตุง-1.jpg
  ค่าเข้าชม
  ฟรี
  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดพระมหาชินธาตุเจ้า” มีระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย มองเห็นได้ในระยะไกล เนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร พระธาตุดอยตุงนับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของภาคเหนือ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สิบสอง
 • ดอยแม่สลอง
  ดอยแม่สลอง1
  ค่าเข้าชม
  ฟรี
  เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงราย เพราะมีอากาศเย็นตลอดปี ธรรมชาติที่สวยงาม ไร่ชาชั้นดี รวมไปถึงมีจุดชมซากุระบานที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี และลองแวะชมสุสานนายพลต้วนซีเหวิน ซึ่งเป็นผู้นำทหารจีนฮ่อและเป็นผู้นำชุมชนคนแรกบนดอยแม่สลอง
 • วัดร่องขุ่น
  1.-วัดร่องขุ่น-2
  ค่าเข้าชม
  ฟรี
  ตัวพระอุโบสถของวัดร่องขุ่นนั้นตกแต่งด้วยสีขาว ประดับด้วยกระจกและปูนปั้นลายไทย จุดที่โดดเด่นที่สุดคือภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่งดงามมากๆ เหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถก็เป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย
 • วัดพระธาตุดอยจอมทอง
  ค่าเข้าชม
  ฟรี
  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย เจดีย์พระประธานของวัดพระธาตุดอยจอมทองมีลักษณะเป็นเจดีย์ล้านนาพุกาม ส่วนฐานเป็นฐานปัทม์หกเหลี่ยมยกสูง องค์เจดีย์มีลักษณะเป็นชั้นบัวถลารับองค์ระฆัง ส่วนยอดประกอบด้วยบัลลังก์ ปล้องไฉน ปลียอด และมีฉัตรอยู่ชั้นบนสุด องค์เจดีย์หุ้มด้วยทองจังโกฎิเหมือนกับพระเจดีย์อื่นๆ ในภาคเหนือ
 • วัดพระสิงห์
  ค่าเข้าชม
  ฟรี
  เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายและเป็นพระอารมหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าสร้างในราวปี พ.ศ. 1828 พระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทย ตัวพระอุโบสถก็มีรูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยสมัยเชียงแสน โครงสร้างเดิมเป็นไม้เนื้อแข็ง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงามเป็นอย่างยิ่ง
 • บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
  นั่งช้างรอบหมู่บ้าน+แม่น้ำกก
  ครึ่ง ชม. 200 บาท/2 ท่าน
  เดินทัวร์ป่า+น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
  2 ชม. 700 บาท
  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงชนเผ่าต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังชื่นชอบขี่ช้างเที่ยวไปตามหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงอย่างเพลิดเพลินเป็นประสบการณ์ที่หาได้ไม่ง่ายเลยทีเดียว ทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า แล้วเลือกซื้อของที่ระลึกจากฝีมือชาวกะเหรี่ยงกลับบ้านได้
 • สิงห์ปาร์ค
  1. วิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ที่สิงห์ปาร์ค
  กิจกรรมน่าลอง
  นั่งรถชมฟาร์ม
  เวลาในการชมฟาร์ม
  รอบละ 1 ชม.
  พื้นที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุ่งข้าวบาร์เลย์มีชื่อว่า “ไร่บุญรอด” ปัจจุบันได้เปลี่ยนโฉมพร้อมชื่อใหม่ว่า “สิงห์ปาร์ค” ด้วยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำให้สามารถใช้สอยได้หลากหลาย อาทิ ทำไร่ชา สวนผลไม้ แปลงผัก รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว เช่น มีสวนสัตว์ มีเลนสำหรับจักรยาน และยังมีมุมสวยๆ เป็นเนินโค้งเว้าสูง-ต่ำสวยงามน่าประทับใจ
 • ภูชี้ฟ้า
  4.-ภูชี้ฟ้า-1
  กิจกรรมน่าลอง
  ชมวิวทะเลหมอก
  ช่วงที่มีทะเลหมอก
  มิถุนายน-กุมภาพันธ์
  ด้วยลักษณะของผาที่แหลมยื่นชี้ไปบนฟ้า ที่นี่จึงถูกเรียกว่า “ภูชี้ฟ้า” ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ส่วนของหน้าผายื่นไปทางฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นเป็นจุดที่สวยที่สุดของภูชี้ฟ้า สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนก็คือจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามของที่นี่

แหล่งช้อปปิ้งในเชียงราย

 • ถนนคนเดินเชียงราย
  ประเภทของสินค้า
  ของฝาก ของกิน
  ที่ตั้ง
  แยก ธ. ออมสินเชียงราย
  ถ้าคุณต้องการเลือกหาของฝากดีๆ อาหารพื้นเมืองอร่อยๆ หรือเดินชมบรรยากาศของเมืองเชียงราย ซึ่งที่ที่สามารถสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนที่สุดคงจะเป็นถนนคนเดินเชียงรายหรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยๆ ได้ตลอดสองข้างทางของถนนคนเดิน

โรงแรมที่พักในเชียงราย

ข้อดีอีกอย่างของเชียงรายที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ ทำให้โรงแรมหรือที่พักในเชียงรายมีความหลากหลายในเรื่องของราคา คุณสามารถหาที่พักให้ตรงตามความต้องการ และงบประมาณของคุณได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
* ราคาและข้อเสนอทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ราคาเป็นราคา “เริ่มต้น” คิดจากค่าโดยสารราคาต่ำสุดที่มีให้บริการในวันเดินทางตามตัวอย่าง และจะได้รับการยืนยันก่อนมีการชำระเงิน

 

อาหารในเชียงราย

สันโค้งน้อย ซอย 5
เยื้องทางเข้าห้างเซ็นทรัลเเชียงราย
ถนนสนามบินเก่า
ถนนพหลโยธิน

ข้อมูลอื่นๆ