Wachiraporn Janrut

เกี่ยวกับผู้แต่ง Wachiraporn Janrut


มรดกโลกของไทย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอ่านทั้งหมดเที่ยวตามประสบการณ์

สำรวจสุดยอด 5 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโก้ถึง 5 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ มาเตรียมตัวสำรวจที่เที่ยวมรดกโลกเหล่านี้กันดีกว่า

อ่านเพิ่มเติม 0 ความคิดเห็น