ศรีลังกาเป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ มีพรมแดนทางทะเลติดกับอินเดียและมัลดีฟส์ เมื่อพูดถึงมหาสมุทรอินเดีย หลายๆ คนอาจคิดถึงแต่เกาะมัลดีฟส์ แต่ Expedia บอกเลยว่าเกาะเล็กๆ อย่างศรีลังกานี่ล่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศในมหาสมุทรอินเดียที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากจะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มรดกโลกที่โดดเด่น และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากศรีลังกาเป็นหนึ่งในเมืองพระพุทธศาสนาที่เคร่งครัด มีสถานที่สำคัญทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงให้ได้ไปสักการะทำบุญหลายแห่ง เหมาะกับนักท่องเที่ยวทั้งสายบุญ สายธรรมชาติ สายประวัติศาสตร์ และสายวัฒนธรรมเลยทีเดียว วันนี้ Expedia จะพาไปเที่ยว 3 เมืองท่องเที่ยวหลักๆ ในศรีลังกา ถ้าพร้อมแล้วก็ตามเรามาเลย

การเดินทางจากกรุงเทพไปศรีลังกาก็สะดวกสบาย ใช้เวลานั่งเครื่องบินประมาณ 3 ชั่วโมงก็ถึงสนามบินนานาชาติโคลัมโบ บันดารานาเยก (Columbo Bandaranaike International Airport)

Tips

วีซ่า
💰 อัตราการแลกเปลี่ยน
การเดินทาง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
ระว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เพราะเป็นช่วงที่ค่อนข้างปลอดฝนและมีอากาศเย็นสบาย

ศรีลังกา ประเทศน่าเที่ยวที่ไม่ควรมองข้าม


1

เมืองโคลัมโบ (Colombo)

1.Colombo

ภาพจาก : iStockPhoto

เมืองโคลัมโบเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย บรรยากาศภายในเมืองสวยงาม ผังเมืองเป็นระเบียบ และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงที่ศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษได้มีการก่อสร้างอาคารในรูปแบบเดียวกับฝั่งตะวันตก ทำให้สถาปัตยกรรมในเมืองนี้เป็นแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกแบบอังกฤษและตะวันออกแบบอินเดีย เมืองโคลัมโบมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่

วัดกัลณียาหรือวัดเกลานียาราชมหาวิหาร
(Kelaniya Raja Maha Viharaya)

1.1.Kelaniya Raja Maha Viharaya-1

1.1.Kelaniya Raja Maha Viharaya-2
1.1.Kelaniya-Raja-Maha-Viharaya-3
ภาพจาก : www.dailynews.lk , www.trover.com , iStockPhoto

วัดกัลณียาหรือวัดเกลานียาราชมหาวิหารถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,900 ปีที่แล้ว วัดนี้มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นเสมือนสังเวชนียสถานของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา เพราะชาวศรีลังกามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จำนวน 500 รูปเคยเสด็จมาที่วัดนี้ในวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงโปรดพญานาคมณีอัคขิกะและบริวารอีกด้วย หลักฐานที่ยังปรากฏหลงเหลือมาถึงปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวบรรจุพระแท่นบัลลังก์ที่เชื่อกันว่าเป็นแท่นที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเมื่อเสด็จมาที่นี่ นอกจากจะมีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นแล้ว ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระสารีริกธาตุและต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่เป็น 1 ใน 13 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์อนุราธปุระอีกด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)

1.2.Gangaramaya-Temple-1

1.2.Gangaramaya-Temple-2
1.2.Gangaramaya-Temple-3
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดคงคารามเป็นอีกหนึ่งวัดนิกายสยามวงศ์ที่มีชื่อเสียง สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และศิลปะภายในวัดโดดเด่น เพราะเป็นแบบผสมผสานระหว่างศรีลังกา อินเดีย ไทย และจีน ตัวพระอุโบสถตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใส อีกหนึ่งความโดดเด่นของวัดคงคารามคือมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายอยู่ตามกำแพงวัด และเป็นพิพิธภัณฑ์จัดเก็บโบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และของมีค่าต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

2

เมืองแคนดี้หรือเมืองกัณฎิ (Kandy)

2.Kandy

ภาพจาก : iStockPhoto

เมืองแคนดี้หรือเมืองกัณฎิเป็นเมืองหลวงเก่าของศรีลังกาและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองโคลัมโบ ตัวเมืองตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 450 เมตร ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เช่น เทือกเขาสลับซับซ้อน แม่น้ำ ทะเลสาบ และป่าไม้เขียวขจี ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa)

2.1.Sri-Dalada-Maligawa-1

2.1.Sri Dalada Maligawa-2
2.1.Sri-Dalada-Maligawa-3
ภาพจาก : iStockPhoto , www.robertharding.com

วัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสมบัติอันล้ำค่าของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา ตัววัดตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาเขียวขจีริมทะเลสาบและเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโบราณ นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมภายในวัดก็สวยงามและโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นอาคารแปดเหลี่ยม บานประตูและเพดานประดับด้วยสิ่งมีค่าเช่นเงินและงาช้าง

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

สวนพฤกษศาสตร์แห่งเปราดีนิยา
(Royal Peradeniya Botanical Garden)

2.2.Royal Peradeniya Botanical Garden-1

2.2.Royal Peradeniya Botanical Garden-2
2.2.Royal-Peradeniya-Botanical-Garden-3
ภาพจาก : www.travelwithsmile.com , www.tourpackagesrilanka.com , iStockPhoto

สวนพฤกษศาสตร์แห่งเปราดีนิยาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในศรีลังกา และติดอันดับหนึ่งในสิบสวนพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก ภายในมีพื้นที่ประมาณ 375 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมหาเวลี ล้อมรอบด้วยเทือกเขา เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้จำนวนกว่า 25,000 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งจัดแบ่งเป็นสวนๆ อย่างสวยงามมีระเบียบ เช่น สวนดอกไม้ สวนตะบองเพชร สวนปาล์ม สวนเครื่องเทศและสวนสมุนไพร นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว สวนพฤกษศาสตร์แห่งเปราดีนิยายังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวศรีลังกาอีกด้วย

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

3

เมืองสิกิริยา (Sigiriya)

3.Sigiriya-1

ภาพจาก : iStockPhoto

เมืองสิกิริยาเป็นเมืองโบราณทางตอนกลางของประเทศศรีลังกา มีจุดเด่นอยู่ที่ภูเขาสิกิริยาหรือหินปลักภูเขาไฟ สูงประมาณ 370 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของป้อมปราการและปราสาทโบราณ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองโบราณลอยฟ้า ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของที่นี่ทำให้เมืองสิกิริยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง ได้แก่

พระราชวังสิกิริยาหรือพระราชวังลอยฟ้า
(Sigiriya Palace)

3.1.Sigiriya-Palace-1

3.1.Sigiriya-Palace-2
3.1.Sigiriya-Palace-3
ภาพจาก : iStockPhoto

พระราชวังสิกิริยาหรือพระราชวังลอยฟ้าตั้งอยู่บนยอดเขาสิกิริยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากัสสปะเมื่อพ.ศ. 1020 เพราะไม่ทรงโปรดที่จะประทับอยู่ในเมืองหลวง ตัวซากปรักหักพังของพระราชวังมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยป้อมปราการ อ่างเก็บน้ำแบบโบราณ มีสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่โดดเด่นคือแท่นศิลาราชสีห์ซึ่งในอดีตเคยเป็นรูปสลักหินสิงโตยักษ์ ในปัจจุบันเหลือเพียงอุ้งเท้าสิงโตตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นพระราชวังทิศเหนือและภาพเขียนสีรูปนางอัปสรสวรรค์ศิลปะลังกาบริเวณหน้าผาซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีและยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ พระราชวังสิกิริยาแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเช่นกัน

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

วัดถ้ำดัมบุลลา
(Dambulla Cave Temple)

3.2.Dambulla-Cave-Temple-1

3.2.Dambulla-Cave-Temple-2
3.2.Dambulla-Cave-Temple-3
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดถ้ำดัมบุลลาตั้งอยู่ห่างจากพระราชวังสิกิริยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 24 กิโลเมตร มีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าวัดราชมหาวิหาร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ตัววัดตั้งอยู่บนภูเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และประกอบด้วยถ้ำจำนวน 5 ถ้ำ มีถ้ำที่สำคัญหลักๆ อยู่ 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำที่ 1 ถ้ำที่เก่าที่สุด ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานแกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ ถ้ำที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธศาสน์ พระพุทธรูป 150 องค์ และถ้ำที่ 4 เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวาดอยู่เต็มเพดานและผนังถ้ำ

💰 ค่าบริการ
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

เพื่อนๆ คนไหนกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือมีแพลนอยากไปทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามก็ต้องรีบจดชื่อประเทศศรีลังกาไว้ในลิสต์แล้วล่ะ!