ภูฏาน เป็นอีกหนึ่งประเทศเล็กๆ ในเทือกเขาหิมาลัยที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรม อารยธรรม และสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวภูฏานและธรรมชาติที่สวยงามแบบไม่มีความเจริญจากภายนอกเข้ามารบกวน วันนี้ Expedia จะมาช่วยเตรียมความพร้อมเที่ยวภูฏานให้กับเพื่อนๆ ใครที่กำลังสนใจจะไปสัมผัสอารยธรรมที่น่าประทับใจของภูฏานก็ตามเรามาได้เลย

เตรียมพร้อมเที่ยว “ภูฏาน” ประเทศสวย รวยความสงบที่น่าประทับใจ


1.Bhutan
2.Bhutan
ภาพจาก : iStockPhoto

ภูฏานมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่กลางเทือกเขาหิมาลัย ติดกับทิเบต ที่นี่มีเทือกเขาจำนวนมากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ภูฏานมีเมืองหลวงชื่อ “ทิมพู” (Thimphu) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟแดงตามถนน เพราะมีถนนเล็กๆ อยู่เพียงไม่กี่สายเท่านั้น เสน่ห์ของประเทศแห่งนี้ คือ ความสวยงามทางธรรมชาติและความเรียบง่ายของวิถีชีวิตผู้คนที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีโดยไม่ได้รับการรบกวนจากความเจริญภายนอก ที่นี่ไม่มีตึกสูงระฟ้า ไม่มีห้างใหญ่ๆ ไม่มีเขตเศรษฐกิจที่พลุกพล่าน มีแต่วัดและอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบทิเบตที่สวยงามโดดเด่น เมื่อบวกกับวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของผู้คนที่นี่แล้วยิ่งทำให้ภูฏานเป็นเสมือนต้นแบบของประเทศสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง

1

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศภูฏานที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง

1.ข้อมูลพื้นฐานของประเทศภูฏานที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง-1
1.ข้อมูลพื้นฐานของประเทศภูฏานที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง-2
ภาพจาก : iStockPhoto , www.iec.ch

สกุลเงิน

สกุลเงินของภูฏานเรียกว่านิงูตรัม (Ngultrum) มีตัวย่อสกุลเงินคือ NU หน่วยเงินภูฏานผูกติดกับเงินอินเดียรูปีซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ การเตรียมตัวแลกเงินจากประเทศไทยควรแลกเงินรูปีหรือเงินดอลลาร์ไปก่อน จากนั้นค่อยไปเปลี่ยนเป็นเงินนิงูตรัมที่ภูฏาน หรือหากใครอยากใช้เงินรูปีก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามก่อนเดินทางกลับประเทศไทยควรทำการแลกเงินนิงูตรัมที่มีอยู่เป็นดอลลาร์หรือรูปีก่อน เพราะเงินนิงูตรัมจะไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินบาทที่ไทยได้

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศเป็นแบบเดียวกับไทยคือ 230 โวลต์ แต่ตัวปลั๊กจะเป็นขากลม มีทั้งแบบ 2 ขาหรือ 3 ขาควรเตรียมยูนิเวอร์แซลปลั๊กติดตัวไปด้วย

1.ข้อมูลพื้นฐานของประเทศภูฏานที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง-4

ภูฏานเป็นประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของทิเบต ก่อนที่จะแยกตัวออกมาเป็นประเทศอิสระเมื่อปี ค.ศ.1630 ทำให้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เห็นในภูฏานเป็นแบบทิเบตทั้งหมด

1.ข้อมูลพื้นฐานของประเทศภูฏานที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง-5
1.ข้อมูลพื้นฐานของประเทศภูฏานที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง-6
ภาพจาก : iStockPhoto

ฤดู

ประเทศภูฏานแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) ฤดูร้อน (ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม) ฤดูใบไม้ร่วง (ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) ภูฏานเป็นประเทศที่ท่องเที่ยวได้ตลอดปี สภาพภูมิอากาศเฉลี่ยจะอยู่ที่ 15 – 25 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน และ 5 – 10 องศาเซียลในเวลากลางคืน  ฤดูที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง เพราะเป็นช่วงเวลาที่อากาศแจ่มใส เย็นสบายกำลังดีและไม่มีเมฆฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้บานทั่วทั้งหุบเขา สวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับฤดูร้อนของภูฏานจะเป็นช่วงที่มีพายุฝน ใครอยากเห็นเทือกเขาเขียวชอุ่มชุ่มชื่นจากฝนก็ต้องมาในฤดูนี้ ส่วนฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นจัดและมีหมอกลงหนา อาจมีหิมะตกประปราย

ภาษา

ภาษาประจำชาติภูฏานคือภาษาซองกา มีลักษณะคล้ายกับภาษาภาคกลางของทิเบต และอีกหนึ่งภาษาที่ใช้กันแพร่หลายเสมือนกับเป็นภาษาประจำชาติก็คือภาษาอังกฤษ ชาวภูฏานส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีเพราะได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักควบคู่กับภาษาซองกา รับรองว่าการไปเที่ยวภูฏานจะไม่เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับคนพื้นเมืองอย่างแน่นอน

การแต่งกาย

ชุดประจำชาติของชาวภูฏานเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่น ชาวภูฏานยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายโดยชุดประจำชาติเป็นหลัก ชุดประจำชาติของผู้ชายภูฏานเรียกว่า โฆ มีลักษณะคล้ายชุดกิโมโนของญี่ปุ่น ส่วนชุดประจำชาติของผู้หญิงเรียกว่า คีร่า ทำมาจากผ้าทอพื้นเมือง พับทบด้านหน้า มีลักษณะคล้ายชุดภาคเหนือของประเทศไทย ชุดประจำชาติของชาวภูฏานเป็นอีกหนึ่งของฝากหรือของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อใส่ท่องเที่ยวภายในเมืองหรือซื้อกลับมาใส่ที่ไทย

ศาสนาและข้อควรระวัง

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศภูฏาน ชาวภูฏานเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด การเข้าชมสถานที่สำคัญทางศาสนาภายในภูฏานควรแต่งกายให้มิดชิดเพื่อให้เกียรติสถานที่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด การสูบบุหรี่ควรกระทำในที่มิดชิดเป็นส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถนำบุหรี่ติดตัวเข้าไปในประเทศภูฏานได้แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่กรมการตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเหมาะสม และต้องจ่ายภาษีเป็นจำนวน 200% ของราคาบุหรี่นั้นๆ ด้วย

การเดินทาง

ภูฏานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและไม่มีทางรถไฟ ทางหลวงหลักของที่นี่มีแค่เส้นเดียวเท่านั้น การเดินทางในภูฏานจึงใช้รถยนต์หรือการเดินเป็นหลัก มีรถมินิบัสเป็นรถบัสโดยสารสำหรับคนพื้นเมือง

 

2

ข้อมูลการเตรียมตัวยื่นเอกสารขอวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน

2.ข้อมูลการเตรียมตัวยื่นเอกสารขอวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน

ภาพจาก : iStockPhoto

ภูฏานเป็นประเทศที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพียงปีละ 20,000 คนเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูฏาน การเข้าไปท่องเที่ยวที่ภูฏานจะทำได้โดยการติดต่อผ่านบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเดินทางเข้าประเทศด้วยตนเองได้ นอกจากจะได้รับจดหมายเชิญให้เข้าประเทศจากประชาชนชาวภูฏาน หน่วยงานที่สามารถพิจารณาการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศภูฏานมีอยู่หน่วยงานเดียวคือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งภูฏาน หรือ Department of Tourism (DOT) ซึ่งจะรับพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวที่ยื่นโดยบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อนๆ คนไหนที่อยากลองไปเที่ยวภูฏานกันดูสักครั้งก็ให้เลือกบริษัทท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมทัวร์ไปภูฏาน จากนั้นก็จองทัวร์และเตรียมเอกสารขอวีซ่า สำหรับเอกสารขอวีซ่าที่ต้องส่งให้บริษัททัวร์เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศภูฏานมีดังต่อไปนี้

1) หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ภูฏานเป็นประเทศที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายวันระหว่างการพักอยู่ในประเทศ โดยทางรัฐบาลภูฏานกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมรายวันอย่างต่ำ 200 – 250 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคานี้จะรวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าไกด์ท้องถิ่นเอาไว้แล้ว ในส่วนของการจองผ่านบริษัททัวร์ บริษัททัวร์ก็จะคิดรวมค่าธรรมเนียมรายวันนี้เข้าไปในค่าทัวร์เลย การพิจารณาวีซ่าโดย Department of Tourism ของภูฏานจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 วันทำการ ใครที่จะไปภูฏานก็ควรเตรียมตัวจองทัวร์และยื่นเอกสารกันตั้งแต่เนิ่นๆ หรืออย่างช้าที่สุดก็คือ 1 เดือนล่วงหน้า การเดินทางไปภูฏานนั้นมีเพียงสายการบินดรุกแอร์ (Drukair) และสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินพาโร (Paro Airport) สนามบินแห่งเดียวในประเทศ เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประทับตราในหนังสือเดินทางอีกคนละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ

 

3

ข้อมูลการเตรียมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทางไปประเทศภูฏาน

3.ข้อมูลการเตรียมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทางไปประเทศภูฏาน-1

3.ข้อมูลการเตรียมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทางไปประเทศภูฏาน-2
3.ข้อมูลการเตรียมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทางไปประเทศภูฏาน-3
ภาพจาก : iStockPhoto , www.holidaysgenius.com

ภูฏานเป็นประเทศที่อยู่บนภูเขาสูง สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องอาศัยการเดินหรือปีนเขาขึ้นไปชม ความสูงโดยเฉลี่ยในเส้นทางท่องเที่ยวหลักๆ ของภูฏานคือ 2,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอาจสูงไปถึง 5,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลในบางสถานที่เลยทีเดียว ดังนั้นการเตรียมสภาพร่างกายก่อนขึ้นที่สูงจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่วางแผนจะไปในเส้นทางที่ต้องปีนเขาเป็นหลัก Expedia แนะนำว่าควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำและเช็คโอกาสในการเป็นโรคแพ้ความสูงของตัวเองก่อน และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับการเดินเขา อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้เมื่อต้องขึ้นที่สูงคือการดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อรักษาสภาวะสมดุลของน้ำภายในร่างกาย

 

4

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน

ภูฏานเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมการก่อสร้างวัดและอาคารบ้านเรือนต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาหิมาลัย เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ตั้งอยู่คือเมืองทิมพู เมืองพูนาคา และเมืองพาโร สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่ห้ามพลาดในประเทศภูฏาน ได้แก่

 

วัดถ้ำเสือ (Taksang Monastery)

4.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน-1

ภาพจาก : iStockPhoto

วัดถ้ำเสือ (Taksang Monastery) วัดสถาปัตยกรรมทิเบตที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,120 เมตรในเมืองพาโร สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 8 ซึ่งครั้งหนึ่งบริเวณปากถ้ำเคยเป็นที่บำเพ็ญภาวนาของท่านกูรูรินโปเช ลามะชื่อดังผู้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศภูฏาน

การเดินทาง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
เดือนตุลาคม – เดือนสิงหาคม

 

อาคารที่ทำการรัฐบาลทาชิโช ซอง (Tashichho Dzong)

4.อาคารที่ทำการรัฐบาลทาชิโช-ซอง-Tashichho-Dzong

ภาพจาก : iStockPhoto

อาคารที่ทำการรัฐบาลทาชิโช ซองในปัจจุบันเป็นทั้งวัด สถานที่ราชการ และสถานที่ทรงงานของกษัตริย์ภูฏาน ทาชิโช ซองสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและสวนสวย สถาปัตยกรรมการก่อสร้างกลุ่มอาคารแห่งนี้เป็นแบบภูฏานผสมผสานกับทิเบต

การเดินทาง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

โดชูลา พาส (Dochula Pass)

4.โดชูลา-พาส-Dochula-Pass

ภาพจาก : iStockPhoto

โดชูลา พาส (Dochula Pass) เป็นเจดีย์ใหญ่ที่มีสถูปเล็กๆ ล้อมรอบถึง 108 สถูป ตั้งอยู่ระหว่างเมืองพูนาคาและเมืองทิมพู สร้างโดยพระนางอาชิ ดอร์จี วังโม วังชุก (Her Majesty Ashi Dorji Wangmo Wangchuk) หนึ่งในพระมเหสีของอดีตกษัตริย์จิกมี ซิกเย วังชุก นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วบริเวณโดชูลา พาสยังเป็นสถานที่ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามแห่งหนึ่งในภูฏานอีกด้วย

การเดินทาง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

ป้อมปราการตรงซา ซอง

4.ป้อมปราการตรงซา-ซอง

ภาพจาก : iStockPhoto

ตรงซา ซอง (Trongsa Dzong) คือป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภูฏาน ตั้งอยู่ในเมืองตรงซา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648 บนแนวเขาที่สูงชันตามสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบภูฏาน

การเดินทาง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ใครอยากลองไปสัมผัสสถาปัตยกรรมแบบทิเบต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอารยธรรมที่สวยงามยิ่งใหญ่ของภูฏาน ประเทศกลางเทือกเขาหิมาลัยดูสักครั้ง ก็เตรียมตัวหาบริษัทท่องเที่ยวแล้วจองทัวร์ ขอวีซ่าไปภูฏานกันได้เลย ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลัษณ์รอเพื่อนๆ อยู่ Expedia รับรองว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจกลับมาอย่างแน่นอน