เอ็กซ์พีเดียขอชวนเพื่อนๆ ไปเพิ่มแต้มบุญกันกับ 9 วัดดังในอาเซียน บอกเลยว่าแต่ละวัดที่เราคัดมาให้นั้นเป็นวัดสำคัญของแต่ละประเทศในอาเซียนและควรค่าแก่การไปกราบไหว้พระขอพร นอกจากเป็นวัดที่สำคัญแล้วยังศักดิ์สิทธิ์มากอีกด้วย เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ รวมไปถึงได้ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามจากภายในวัดได้อีกเช่นกัน ดังนั้น 9 วัดดังในอาเซียนจะมีวัดไหนบ้าง ตามเรามาได้เลย

ไหว้พระขอพร 9 วัดดังในอาเซียน


1

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (The Grand Palace) ประเทศไทย

1.The-Grand-Palace-1.jpg

1.The-Grand-Palace-2.jpg
1.The-Grand-Palace-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นวัดสำคัญของประเทศไทย อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เนื่องจากรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ภายในพระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต นอกจากนี้ภายในวัดยังแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพระอุโบสถ กลุ่มฐานไพที กลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่นๆ ซึ่งควรค่าแก่การไปกราบไหว้พระขอพร รวมถึงชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นอย่างยิ่ง

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ที่อยู่
3 Chome-11-6 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo
แผนที่
###


2

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (Phra Chetuphon Wimolmangkalaram Ratchaworawihan Temple) ประเทศไทย

2.Phra-Chetuphon-1.jpg

2.Phra-Chetuphon-2.jpg
2.Phra-Chetuphon-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 อีกทั้งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยอีกด้วย เพราะเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณคดี และการแพทย์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญมากมายให้เราได้กราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นพระวิหารพระพุทธไสยาส หรือวิหารพระนอนที่ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ขนาดองค์พระยาว 46 เมตร โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น โดยพระนอนนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ที่ว่ากันว่าใครไปไหว้พระนอนนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีพระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธโลกนาถ พระพุทธชินศรี พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ยักษ์วัดโพธิ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ และการนวดแผนโบราณ และอื่นๆ อีกมากมายให้เราได้ไปกราบไหว้กัน หากเพื่อนๆ เป็นคนไทยและนับถือศาสนาพุทธเราแนะนำให้ไปไหว้พระขอพรที่วัดโพธิ์ให้ได้สักครั้งในชีวิต

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


3

เจดีย์ชเวดากอง (Shewdagon Pagoda) ประเทศพม่า

3.Shewdagon-Pagoda-1.jpg

3.Shewdagon-Pagoda-2.jpg
3.Shewdagon-Pagoda-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

ชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเจดีย์ชเวดากอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอย่างแน่นอน องค์เจดีย์ชเวดากองสวยงามเป็นอย่างมาก เหลืองอร่ามเป็นประกายด้วยทองคำที่ห่อหุ้มองค์เจดีย์กว่า 1,100 กิโลกรัม มีเพชรประดับอยู่บนยอดเจดีย์จำนวน 5,448 เม็ด ภายในเจดีย์ชเวดากองบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เราสามารถเข้าไปด้านในองค์เจดีย์เพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงไหว้พระขอพรกันได้ เชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้จะมีโชคดี เป็นสิริมงคลกับชีวิต รวมถึงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย บริเวณรอบๆ เจดีย์มีพระประจำวันเกิดให้เราได้ไปไหว้พระขอพรรวมถึงสรงน้ำพระด้วย

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


4

วัดเจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ประเทศพม่า

4.Chauk-Htat-Gyi-Pagoda-1.jpg 4.Chauk-Htat-Gyi-Pagoda-2.jpg

ภาพจาก : iStockPhoto

หากมาไหว้พระนอนตาหวานที่วัดเจาทัตยีชีวิตจะมีแต่ความสุขที่หอมหวานดั่งดวงตาของพระนอนภายในวัดแห่งนี้นั่นเอง พระนอนตาหวานที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดแห่งนี้เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์ความยาวกว่า 70 เมตร ลักษณะหน้าตาอาจดูแปลกตาจากพระนอนทั่วๆ ไป องค์พระมีสีขาว จีวรที่ห่มออกแบบมาอย่างพลิ้วไหว มีรอยพับทับซ้อนกันเสมือนจริง มีพระพักตร์อ่อนหวาน มีคิ้วเรียวยาว ดวงตาเรียวโต ซึ่งดวงตาเป็นแก้วผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่น และมีขนตาที่งอนยาวอีกด้วย บริเวณใจกลางฝ่าพระบาทมีลายลักษณ์ธรรมจักรล้อมด้วยรูปมงคล 108 ประการ บอกเลยว่าน่าไปชมความงามให้เห็นกับตาและไปกราบไหว้ขอพรมากจริงๆ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


4

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ประเทศสิงคโปร์

5.Buddha-Tooth-Relic-Temple-1.jpg

5.Buddha-Tooth-Relic-Temple-2.jpg
5.Buddha-Tooth-Relic-Temple-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

หากจะกล่าวว่าวัดพระเขี้ยวแก้วคือวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสิงคโปร์ก็คงไม่ผิด เพราะวัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวัดพุทธที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมของจีนไว้ได้อย่างลงตัว ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางไชน่าทาวน์ มีความโดดเด่นและสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยภายในเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญให้เราได้ไปไหว้พระขอพรกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทันตธาตุซ้ายของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่บนสถูปที่สร้างจากทองคำแท้หนักถึง 320 กิโลกรัม หากเพื่อนๆ อยากชื่นชมว่าสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องไปชมด้วยตาตัวเองเนื่องจากบริเวณนี้ไม่สามารถให้ถ่ายรูป นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูป องค์เจ้าแม่กวนอิม รูปปั้นพระโพธิสัตว์ต่างๆ พิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์สงฆ์ หอระฆัง และอื่นๆ อีกมากมายให้เราได้แวะไปไหว้พระขอพรกัน

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


6

วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) ประเทศลาว

6.Xieng-Thong-Temple-1.jpg

6.Xieng-Thong-Temple-2.jpg
6.Xieng-Thong-Temple-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดเชียงทองเป็นวัดสำคัญของประเทศลาว เนื่องจากเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างโดยเฉพาะบริเวณพระอุโบสถที่มีหลังคาแอ่นโค้งลาดต่ำลงมาซ้อนกันถึง 3 ชั้น บริเวณตรงกลางของหลังคามีช่อฟ้า 17 ช่อ ประตูและหน้าต่างแกะสลักลวดลายสวยงาม บริเวณฝาผนังมีภาพพุทธประวัติเรื่องพระสุธน – มโนราห์ และเรื่องพระเจ้าสิบชาติที่ปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ ภายในพระอุโบสถสวยงามด้วยสีทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานให้เราได้กราบไหว้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารน้อยที่ตกแต่งด้วยกระจกสีตัดเป็นชิ้นเล็กๆ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน มีโรงเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ฯลฯ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


7

วัดปุราเบซากิห์ (Pura Besakih Temple) ประเทศอินโดนีเซีย

7.Pura-Besakih-Temple-1.jpg

7.Pura-Besakih-Temple-2.jpg
7.Pura-Besakih-Temple-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดปุราเบซากิห์เป็นวัดของศาสนาฮินดูที่น่าไปไหว้พระขอพร วัดปุราเบซากิห์เป็นวัดชื่อดังและมีความศักดิ์สิทธิ์มากในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟกูนุอากุง (Gunung Agung) ตัววัดตั้งเรียงตามไหล่เขาและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกูนุอากุง วัดปุราเบซากิห์แห่งนี้เป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ภายในมีวัดเล็กๆ ตั้งอยู่จำนวนหลายวัด มีวิหารและเจดีย์จำนวนมาก ถือว่าเป็นวัดหลวงของบาหลีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและจัดงานประเพณีเลยก็ว่าได้ นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ โบราณสถานที่มีความสวยงามแล้ว วัดปุราเบซากิห์ยังเป็นจุดชมวิวบาหลีที่สวยงามมากอีกด้วย

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?

8

วัดเฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) ประเทศเวียดนาม

8.Chua-Tran-Quoc-1.jpg

8.Chua-Tran-Quoc-2.jpg
8.Chua-Tran-Quoc-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดเฉินก๊วกเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ลี้ โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโฮไต (West Lake) ในกรุงฮานอย ดังนั้นเพื่อนๆ สามารถชมวิวทะเลสาบอันสวยงามจากวัดแห่งนี้ได้ด้วย ภายในวัดโดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงสูงหกเหลี่ยมสีแดงที่มีความสูงถึง 11 ชั้น ตามแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบๆ เจดีย์ และเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีต้นศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ภายในวิหารอีกหลังเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์หญิง 3 องค์ ได้แก่ พระโพธิสัตว์แห่งป่าและขุนเขา พระโพธิสัตว์แห่งน้ำ และพระโพธิสัตว์แห่งท้องฟ้า บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นวัดในเวียดนามที่ควรค่าแก่การมาไหว้พระขอพร

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?


9

วัดไบ่ดิงห์ (Bai Dinh Pagoda) ประเทศเวียดนาม

9.Bai-Dinh-Pagoda-1.jpg

9.Bai-Dinh-Pagoda-2.jpg
9.Bai-Dinh-Pagoda-3.jpg
ภาพจาก : iStockPhoto

วัดไบ่ดิงห์ ประเทศเวียดนามเป็นวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีพื้นที่มากถึง 3,300 ไร่ เรียกได้ว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเอเชียเลยก็ว่าได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือวัดไบ่ดิงห์เก่าและวัดไบ่ดิงห์ใหม่ โดยวัดไบ่ดิงห์เก่าเป็นจุดที่มีบันไดหิน 300 ขั้นนำเข้าสู่พื้นที่ของวัด มีวิหารอยู่ในถ้ำ ส่วนวัดไบ่ดิงห์ใหม่เป็นวัดที่มีความอลังการของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆ อย่าง Tam The Hall ที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชั้นครูของเวียดนาม มีรูปหล่อพระพุทธเจ้าน้ำหนัก 100 ตัน ประดิษฐานอยู่ บริเวณระเบียงวิหารมีรูปพระอรหันต์จำนวน 500 องค์ เรียงต่อกันยาว 3 กิโลเมตร ฯลฯ อีกทั้งวัดไบ่ดิงห์ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชาโลกอีกด้วย

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?