เมืองซีอาน ตั้งอยู่ในมณฑลส่านซีของประเทศจีนค่ะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เรียกได้ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์โลกอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลก ถ้าอยากสัมผัสอดีตของจีนแนะนำให้มาเที่ยวซีอานเลยค่ะ ซีอานยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอีกด้วย และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เมืองซีอานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำในเมืองซีอาน


1

พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉินที่1 (สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้)

พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิ

ภาพจาก:iStockphoto
สุสานจิ๋นซี
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉิน
พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉินที่1
ภาพจาก:Expedia View Finer

ถ้าพูดถึงเมืองซีอานจะต้องไม่พลาดมาเยี่ยมชมสุสานโบราณมากกว่า 2,000 ปี แห่งนี้ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ซึ่งสุสานตั้งอยู่ในตำบลหลินถง ปัจจุบันรัฐบาลประเทศจีนได้ขุดพบวัตถุโบราณในสุสานแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ที่น่าตื่นตานั้นก็คือจำนวนของกองทัพทหารที่ทำตากดินเผา เครื่องสรรพวุธ รถม้า และม้าศึก จำนวนกว่า 7,400 ชิ้น สำหรับห้องบรรจุพระบรมศพของจักรพรรดิฉินที่1นั้นจะตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของสุสานแห่งนี้ ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าสนามฟุตบอลเลยค่ะ

เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายขององค์จักรพรรดิจึงให้สร้างหุ่นทั้งหมดนี้เพื่อติดตามอารักขาพระองค์ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ พลทหารดินเผาทุกตัวมีหน้าตา กิริยาท่าทาง เครื่องแต่งกายไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ตัวเดียว อีกทั้งขนาดยังเท่ากับคนจริง ๆ อีกด้วย สำหรับอาวุธที่ถือนั้นก็เป็นอาวุธจริงอีกด้วยค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

2

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Giant Wild Goose Pagoda)

เจดีย์ห่านป่าใหญ่

ภาพจาก:iStockphoto
Giant Wild Goose Pagoda
เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ภาพจาก:Expedia View Finer

เจดีย์ห่านป่าใหญ่หรือเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ตั้งอยู่บนถนนเอี่ยนถ่าลู่ เจดีย์แห่งนี้มีความยิ่งใหญ่มากค่ะ สร้างเสร็จตั้งแต่ในปี ค.ศ.652 ซึ่งถือว่าเก่าแก่เป็นอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะของจีนผสมผสานกับอินเดีย องค์เจดีย์มี 7 ชั้น มีความสูงถึง 64.5เมตร เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานิกายมหายานหลังจากที่พระถังซำจั๋งเดินทางกลับมาจากชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฏกกลับมา เจดีย์แห่งนี้จึงเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฏก สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนานิกายมหายานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

3

มัสยิดซีอาน (The Great Mosque of Xian)

มัสยิดซีอาน

ภาพจาก:iStockphoto
มัสยิดซีอาน 01
Great Mosque of Xian
อาหารซีอาน
มัสยิดซีอาน
ภาพจาก:Expedia View Finer

มัสยิดซีอาน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในซีอาน มีอายุกว่า1,300 ปี เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนเชื้อสายมุสลิมค่ะ มัสยิดแห่งนี้มรสถาปัตยกรรมที่ได้อิทธิพลมาจากจีน ตัวอาคารจะเป็นแบบเก๋งจีนแต่ลวดลายที่ประดับนั้นเป็นแบบอาหรับเรียกได้ว่าเป็นผสมผสานทางวัฒนธรรมค่ะ มีพื้นที่แบ่งออกเป็นสวน 4 สวน ซึ่งในแต่ละสวนมีการประดับประดาที่แตกต่างกันออกไปและสวยไม่แพ้กัน ในส่วนของโถงละหมาดสามารถจุคนมากถึงประมาณ1,000 คน ซึ่งในปัจจุบันที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

4

หอระฆังเมืองซีอานและหอกลอง

หอระฆังเมืองซีอาน
หอกลอง

ภาพจาก:iStockphoto

หอระฆัง สัญลักษณ์สำคัญของเมืองซีอาน หอระฆังแห่งนี้ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองซีอาน ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1384 ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาการปกครองและใช้เตรียมพร้อมป้องการการโจมตีของข้าศึก สถาปัตยกรรมของหอระฆังเป็นอาคารไม้โบราณขนาดใหญ่ค่ะ

หอกลอง ทั้งสองสถานที่นี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กันค่ะ ซึ่งหอคอยทั้งสองนี้ถูกเรียกว่า “หอสองพี่น้อง” หอกลองถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเตือนภัยเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและยังใช้บอกเวลาในสถานการณ์ปกติ สถาปัตยกรรมที่นี้มีการพูดถึงกันว่าไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย มองลงไปจะสัมผัสได้กับทัศนียภาพที่งดงามของเมืองซีอานค่ะ

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล


5

กำแพงเมืองซีอาน

กำแพงเมืองซีอาน

ภาพจาก:iStockphoto
กำแพงเมืองซีอาน
กำแพงเมืองซีอาน 01
ภาพจาก:Expedia View Finer

เป็นกำแพงเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน มีความยาวโดยรวมถึง 13.7 กิโลมตร ทางเดินกว้าง 12 – 18 เมตร มีป้อมปราการ 98 ป้อม มีการขุดคูน้ำล้อมรอบ สร้างตั้งแต่ราชวงศ์หมิง สร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันและโจมตีข้าศึก ซึ่งปัจจุบันกำแพงเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนเมืองซีอานและยังมีการจัดเทศกาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เป็นประจำอีกด้วย ที่นี่จะมีจักรยานให้เช่าในการปั่นชมกำแพงเมืองค่ะ ใครอยากชมกำแพงเมืองรอบ ๆ ก็สามารถเช่ากันได้

💰 ค่าเข้าชม
เวลาเปิดบริการ
การเดินทาง
พักที่ไหนดี?
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

โรงแรมทั้งหมดในซีอาน

ค้นหาตั๋วเครื่องบินไปซีอาน

ตั๋วเครื่องบินไปซีอาน