สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือที่คนไทยเรียกกันว่าประเทศพม่า เป็นเมืองแห่งพุทธศรัทธา ด้วยชาวพม่ามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา และนี่คือ 5 มหาบูชาสถานคู่บ้านคู่เมืองพม่า หากคุณอยากจะเดินทางไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เที่ยวพม่า เมืองแห่งพุทธศรัทธา มหาบูชาสถาน


ห้ามพลาดเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาและสิ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่ามานานกว่า 2,000 ปี โดยพระเจ้าโอกาละปะ กษัตริย์มอญ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และกลายเป็นมหาบูชาสถานที่ชาวพม่านิยมมาสักการะบูชานับแต่นั้นเป็นต้นมา

Schwedagon Pagoda at night time

ต่อมากษัตริย์มอญและพม่าแทบทุกพระองค์ได้ถือเป็นพระราชภารกิจในการก่อเสริมองค์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และในสมัยพระนางซินสอบู กษัตริย์มอญ ได้ทรงริเริ่มธรรมเนียมบริจาคทองคำในการบูรณะพระมหาเจดีย์ นับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ในพ.ศ 1996 จนกลายเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ปัจจุบันมหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำหุ้มอยู่ถึง 1,100 กิโลกรัม บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง


ผจญภัยกันที่พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน เป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่อย่างหมิ่นเหม่บนหน้าผาสูงชัน ว่ากันว่าพระอินทร์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วอัญเชิญพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาแขวนก้อนหินนี้ไว้บนภูเขาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา

Golden rock

การเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา Paung Laung อาจจะต้องผจญภัยกันสักเล็กน้อย เพราะมีเพียงรถบรรทุกสูงๆที่ดัดแปลงมาเป็นรถรับส่งในระยะทางขึ้นเขาเท่านั้น เมื่อถึงตีนเขาที่จะขึ้นพระธาตุ ก็จะมีบริการลูกหาบช่วยขนของ หรือหากไม่อยากเดินจะใช้บริการลูกหาบหามขึ้นสะเหรี่ยงไปเลยก็ได้ แต่ถ้าจะเดินไปเรื่อยๆ ตามทางประมาณ 1-2 กิโลเมตรก็ไม่ลำบากยากเย็นเกินไปนัก ชาวพม่าเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุอินทร์แขวนถึง 3 ครั้ง ก็จะโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระธาตุนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต


พระมหามัยมุนี

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพม่า ประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ องค์พระทำจากทองสำริด สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หนัก 6.5 ตัน ตำนานเล่าว่า ก่อนสร้าง กษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ผู้สร้างทรงพระสุบินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธปฏิมาองค์นี้เป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องสืบพระศาสนาไปในภายหน้า

เที่ยวพม่า01

พระมหามัยมุนีประดิษฐานอยู่ที่เมืองยะไข่จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2327 เมื่อพระเจ้าปดุง แห่งราชวงศ์คองบอง ตีเมืองยะไข่ได้ และได้อัญเชิญองค์พระมหามัยมุนีมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์นับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวพม่าเชื่อว่าพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะได้รับประทานพรเป็นลมหายใจจากพระพุทธเจ้า จึงมีการจัดพิธีล้างพระพักตร์ทุกเช้า พีธีนี้จะเริ่มประมาณ 04.00 น. และจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ชาวพม่ายังเชื่ออีกว่าการได้ปิดทองพระมหามัยมุนีในยามเช้า จะเป็นการสร้างนิมิตหมายที่ดีต่อการปฏิบัติภารกิจของวันนั้นๆ


เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์

เทพทันใจ หรือ นัต (เทพเจ้า) โบโบจี ที่อยู่ภายในวัดโบตาทาวน์ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นเทพที่ปกปักรักษาและบันดาลโชคให้ผู้ที่มาสักการะ และว่ากันว่าผู้ใดก็ตามที่มากราบขอพร มักจะได้รับผลสำเร็จสมหวังตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วทันใจ วัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของพม่า คือเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า โบตาทาวน์แปลว่านายทหารหนึ่งพันนาย สืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ โดยพระเจ้าโอกะปาละได้ทรงบัญชาทหารระดับแม่ทัพให้ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุที่ถูกอัญเชิญมาทางเรือ และให้มีการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุหนึ่งเส้นก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญองค์อื่นๆ ต่อไป ผู้ที่ไปสักการะบูชาพระเกศาธาตุ ยังจะมีโอกาสได้ชมองค์พระธาตุที่บรรจุไว้ในมณฑปครอบแก้วใสที่ประดิษฐานไว้ในองค์เจดีย์ และมีการทำช่องทางเดินให้เข้าไปดูได้อย่างใกล้ชิด เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของการไปเยี่ยมชมเจดีย์โบตาทาวน์


พระธาตุมุเตา

เที่ยวพม่า02

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ณ เมืองหงสาวดี ป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวม 2 เส้น มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และเป็นพระธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดของพม่า สูงถึง 114 เมตร พระธาตุแห่งนี้เคยพังทลายจากแผ่นดินไหวมาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2473 ได้ส่งผลให้ปลียอดของพระธาตุหักพังลงมา แต่ที่น่าอัศจรรย์คือ องค์พระธาตุไม่หักลงถึงพื้น จึงเชื่อกันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้แล้วเอาไม้ไปค้ำไว้กับยอดพระธาตุที่หักลงมา จากนั้นเอาหน้าผากไปแตะกับยอดองค์พระธาตุที่หักลงมา จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นไม่ว่าจะถึงช่วงชีวิตที่ตกต่ำยังไงก็จะไม่ตกต่ำถึงที่สุด เปรียบเหมือนยอดพระธาตุที่ไม่ตกลงถึงพื้น

ทั้งนี้ ยอดขององค์พระธาตุมุเตาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2497 และยอดของพระธาตุที่หักลงมาตั้งอยู่บริเวณลานทางทิศเหนือของพระธาตุองค์ใหม่

ดูราคาโรงแรมพม่า

ค้นหาตั๋วเครื่องบินไปพม่า

+แพ็คเกจท่องเที่ยวพม่า